Kako se uspješno riješiti korova u soji?

Odluku o tome kada započeti sjetvu soje treba donijeti na temelju podatka o temperaturi sjetvenog sloja. Temperatura bi se trebala kretati od 10 do 12 ° C. Preranom sjetvom u hladno tlo, soja sporije niče i borba s korovima u konačnici je zahtjevnija.

Tvrtka Chromos Agro od ove godine nudi riješenje u vidu preparata Sirtaki (klomazon 360 g/L) koji dolazi u obliku inkapsulirane suspenzije – CS.

Od trenutno postojeće palate preparata u RH na osnovu aktivne tvari klomazon, Sirtaki je jedini preparat s dozvolom u soji čije karakteristike su opisane kroz selektivno zemljišni i kontaktno-sistemični učinak. Odgovoran je za sintezu karotenoida, biljke ga usvajaju korijenom i izdancima (klijanci), a daljnja translokacija provodi se putem ksilema do mjesta djelovanja.

Upotreba nakon sjetve, a prije nicanja soje (pre-em)

  • Sredstvo je potrebno primijeniti najkasnije do stadija BBCH 08 u količini 0,3 – 0,4 l/ha (30 – 40 ml/1000 m2).
  • Nakon nicanja korova (post-em primjena) aplikacija se obavlja u periodu do 4 razvijene troliske soje (BBCH 10-14) u količini 0,3 l/ha (30 ml/1000 m2).
  • Potreban utrošak vode iznosi od 200 – 400 l/ha.
  • Degradacija tla (DT50) za Sirtaki u polju kreće se od 15 do 47 dana (umjereno postojan). Ona ovisi o vrsti tla i sadržaju organske tvari.

Preporuka za uporabu Sirtaki – kombinacija s aktivnom tvari metribuzin

  • Dobrim odabirom i primjenom herbicida nakon sjetve, a prije nicanja soje (pod povoljnim uvjetima njihova djelovanja) osiguravamo od 4 do 6 tjedna za nesmetan rast soje.
  • Učinkovitost herbicida ovisi i o prisutnosti, odnosno vrsti korova, mehaničkom sastavu tla, raspodjeli oborina, obrađivanju tla i drugim čimbenicima.

Ako se tretiraju korovi u pre-em periodu, takav pristup polučuje učinkovito suzbijanje korova koji imaju sitno sjeme jer sitno sjemeni korovi niču iz plitkih slojeva zemlje.

Krupno sjemeni korovi poniču iz dubljih slojeva zemlje i preparati za pre-em fazu rasta nemaju zadovoljavajući učinak. Nadovezujući se na prethodno navedeno, u tu svrhu koriste se herbicidi koji su namjenjeni za suzbijanje korova nakon njihovog nicanja (post-em primjena): Corum, Pulsar 40, Basagran 480 i Focus Ultra uz upotrebu okvašivača Dash.

Osim primjene u soji, Sirtaki ima dozvolu za primjenu u krumpiru i duhanu.

Za više informacija kontaktirate nas na tel: + 385 1 6040 357 ili e-mail: [email protected]

Autor: Tomislav Brkanić dipl. ing

foto: JumpStory