Uspješnu konvencionalnu, ali i ekološku proizvodnju ratarskih kultura predstavio je poljoprivrednik Alfred Vukovich. Više na https://bit.ly/3goDn6M