Bc Agroslavonija d.o.o.

Distribucija i prodaja sjemenske robe, trgovina gnojivom i zaštitnim sredstvima.          Otkup merkantilne robe u Semeljcima, silos Berak.

Bc Agroslavonija d.o.o.

Kontaktirajte nas

Bc Agroslavonija d.o.o.
Ulica jablanova 1, 31000Osijek
tel: +385 31 297 640                                                                                           fax: +385 31/297161

Direktor komercijale: Miroslav Ivančić                                                             

mail: miroslav.ivancic@bc-agroslavonija.hr                                               

Komercijalist : Predrag Mitrović                                                                       

mail: predrag.mitrovic@bc-agroslavonija.hr                                                 

Komercijalist: David Kos                                                                         

mail: david.kos@bc-agroslaovnija.hr

Voditelj prodaje merkantilne robe: Rino Pichler                                                 

mail: rino.pichler@bc-agroslaovnija.hr

E-mail:dora.sariri@bc--agroslavonija.hr

Posjeti našu web stranicu!

Lokacija