Zaštita strnih žita od bolesti i korova

Zahvaljujući pre svega povoljnim vremenskim prilikama u periodu nicanja useva i povoljnoj fazi bokorenja pšenice, danas imamo usev koji je dosta gust u dobroj kondiciji što je svakako dobar preduslov da bismo u žetvi imali dobre rezulate. "Međutim žetva je dosta daleko, pred nama je dosta izazova, jedan bitan period, prvi izazov koji nas očekuje u pogledu zaštite bilja jeste suzbijanje korova (zimski i ranoprolećni): mišjakinja, gorušica, mrtva kopriva i ostali koji su već sada prisutni. Sa porastom temperature očekujemo i tvrđe korove kao što su palamida i galijum (broćika)", kaže Boris Tepić iz kompanije Bayer.

Sekator - snažan i temeljan za korove

Preporuka iz kompanije Bayer je primena herbicida Sekator, koji je dovoljno snažan i temeljan da suzbije sve najtvrdokornije korove u strnim žitima. Primenjuje se na više od 30 najrazličitijih širokolisnih korova. Sekator suzbija korove na apsolutno bezbedan način po gajenu biljku, zahvaljujući pre svega protektant tehnologiji koja je ugrađena u sam Sekator. To je bitno kod svakog useva I kod svakog herbicida.

"Posebno bih istakao ovaj momenat kada pšenica ulazi u vrlo osetljivu fazu kada formira generativne organe i fazu intenzivnog porasta i u naredne dve do tri nedelje formirarti gotovo svi elementi prinosa biljke", dodaje Tepić.

Imajući to u vidu jako je bitno sa kakvim herbicidom se biljka tretira i koliko je on bezbedan za gajenu biljku a Sekator to definitivno jeste.
"Svakako ništa manje zahtevno neće biti suzbijanje bolesti u usevima strnih žita. Imamo zasićen vazduh vlagom koji je povoljan sa porastom temperatura za razvoj bolesti septorije, rđe, kod ječma su prisutne pireonofore. Da bismo taj prvi nalet bolesti zaustavili adekvatno, potreban nam je kvalitetan fungicid koji je spreman da se izbori sa takvim izazovima a Falcon to definitivno jeste", govori Tepić.

Da je to tako pokazalo se u prethodnim godinama kada je bio dovoljno snažan i efikasan da se izbori sa svim najznačajnijim bolestima u usevima strnih žita, dokaz nam je godina 2014. kada smo se efiksano sa Falcon preperatom izborili sa rđom iz prostog razloga jer je on kombinacija tri aktivne materije koje se međusobno jako dobro nadopunjuju i pružaju nam zaštitu bilo da radimo fungicid preventivno, ukoliko je bolest prisutna on je stopira i ne da joj dalje da se širi.

Takođe, kompanija Bayer kao i prethodnih pet godina ima u ponudi i komercijalni paket "Paket Plus" koji u sebi sadrži faktički gotova rešenja maksimalnu zaštitu u vidu paketa koji sadrži u sebi i Sekator i Falcon.


Foto: Bayer/Youtube PrntScr