Alltech Hrvatska d.o.o.

Alltech je osnovao 1980. irski biokemičar i poduzetnik dr. Pearse Lyons. Danas je Alltech vodeća globalna biotehnološka kompanija čija je misija poboljšati performanse i zdravlje ljudi, životinja i biljaka kroz prirodnu hranidbu i znanstvene inovacije, a posebice uz pomoć tehnologija koje se temelje na kvascu. U svom radu oslanjamo se na ACE princip (Animal, Consumer, Enviroment), koji predstavlja obećanje da naše  poslovanje pozitivno utječe na životinje, potrošače i okoliš. Naš je tim u potpunosti posvećen tome da biljke i životinje ostvare svoj pun potencijal na način da podržavamo proizvođače u postizanju veće učinkovitosti, profitabilnosti i održivosti.

Alltech Hrvatska d.o.o.

Kontaktirajte nas

Alltech Hrvatska d.o.o.
Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb
tel: +385 1 2339 588
fax: +385 1 2339 008

E-mail:[email protected]

Posjeti našu web stranicu!

Lokacija