Koja gnojiva koristiti u voćnjaku nakon berbe?

Nakon završetka berbe koštičavogjezgričavog bobičastog voća preporuča se folijarna gnojidba nasada gnojivima s visokom količinom mikroelemenata ( Fe, Mg, Mn, Zn, B, Cu, Mo) koje će biljke preko lista usvojiti i spremiti u trajne organe (korijen).

Primjena mikroelemenata osigurava

 • jači start sljedeće vegetacije
 • bolju cvatnju 
 • veći prinos

Preporuka primjene

 • folijarno preko lista te kroz sustav fertirigacije ("kap po kap").

Folijarna gnojiva za jesensku gnojidbu voćaka

Oligomix

 • Oligomix je smjesa kelatnih mikroelemenata (B, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn) koja se primjenjuje da bi se osnažila metabolička aktivnost u fazama rasta i cvjetanja.
 • Spriječava i liječi atrofiju pupova, patuljavost, kloroze i nekroze lišća.
 • Oligomix se primjenjuje kada se pojave prvi simptomi nedostatka ponavljajući tretmane do njihovog nestanka. Također, primjene od početka biljnog rasta su korisne kad se koriste za osiguravanje esencijalnih elemenata.
 • Kelatni mikroelementi čine Oligomix posebno prikladnim za folijarnu aplikaciju.
 • Koristi se na list i tlo uz visoku apsorpciju i biološku učinkovitost.

Tropicel

 • Tropicel je suho topivo gnojivo idealan za primjenu u voćarstvu u jesen. Također, može se koristiti i u vinogradarstvu i ukrasnom bilju. Osim mikroelemenata cinka, bora i molibdena sadrži i L-aminokseline i organske ekstrakte. Pogodan je folijarnu primjenu i sistaem "kap po kap".
 • Mikroelementi cinkbor i molibden neophodni su za rast biljaka jer povećavaju aktivnost biljnog metabolizma i smanjuju osjetljivost na bolesti i nepovoljne klimatske uvjete. Imaju važnu ulogu u proizvodnji klorofila, fotosintezi, cvatnji, stvaranju plodova i dozrijevanju.
 • Nedostatak cinka, bora i molibdena uzrokuje metaboličku neravnotežu sa ozbiljnim posljedicama na razvoj biljaka i cjelokupnu proizvodnju.
 • Može se miješati s folijarnim gnojivima I sredstvima za zaštitu bilja.
 • Poboljšava zametanje, razvoj i obojenost plodova. 

Kelatex B

 • Kelatex B je suho topivo gnojivo sa visokom koncentracijom bora (17%B + L aminkiseline 3%, organski ekstrakti 2%).
 • Dobiven je iz borne kiseline i natrij-tetraborata, posebno napravljen da spriječi pomanjkanje bora i liječi od njegovog nedostatka. Osim visoke koncentracije bora, sadrži i L-aminokiseline i organske ekstrakte, što omogućuje lako usvajanje i premještanje bora unutar biljke.
 • Uravnotežena koncentracija bora potiče vegetativni rast i staničnu diobu, pomažući u sintezi nukleinskih kiselina i klorofila, te u proizvodnji i transportu šećera. Bor je neophodan element u procesu oprašivanja i oplodnje, jer potiče formiranje peludne cjevčice a uključen je i u translokaciju kalcija i biljnih hormona.
 • Visoka koncetracija L-aminokiselina i organskih ekstrakta poboljšava lako usvajanje i premještanje bora unutar biljke, te omogućava brzo prevladavanje stresa uzrokovanog neuravnoteženom ishranom.

Kelatex Zn

 • Kelatex Zn je suho topivo gnojivo koje sadrži Zn (25%Zn, 3% L aminkiseline i 2% organske ekstrakte).
 • Kelatex Zn je formulacija koja je jednostavna za primjenu i kompatibilna sa većinom gnojiva i sredstava za zaštitu bilja.
 • Visoka koncentracija cinka (25%Zn) omogućava aktivno sudjelovanje u mnogobrojnim metaboličkim procesima, koji su važni za pravilan rast i funkcioniranje razvoja biljaka. Cink je značajan u sintezi hormona rasta (Auksin) i u razvoju reporoduktivnih organa, a sudjeluje i u oplodnji.
 • Primjenom Kelatex Zn biljci pomažemo brzi povratak u optimalne uvjete razvoja.
 • Kelatex Zn treba se koristiti preventivno, ali se može koristiti i po pojavi simptoma nedostatka cinka. Može se primjenjivati folijarno ili preko sustava za navodnjavanje "kap po kap".

Za više informacija kontaktirajte nas na +385 31 398 027 ili agrimatco.croatia@agrimatco-eu.com

Foto: Julijana El Omari