Zelena salata redovno tretirana Bacillomix Specijalom...Nakon setve u kontejnere seme se zaliva 10% rastvorom, zatim se na svakih 10-14 dana biljke tretiraju 0,5-1% rastvorom Bacillomix specijala. BACILLOMIX SPECIJAL JE POTPUNO PRORODAN ,OR... Više [+]

*****************OBAVEZNO POGLEDATI***************

https://www.youtube.com/watch?v=8BXaOqWn_4k

Delovanje mikrobiološkog preparata Bacillomix na razlaganje žetvenih ostataka posle 30 dana od tretmana.

NE PALITE ZETVENE OSTATKE!!!

BACILLOMIX SPECIJAL u količini od 1-1,5 l/ha je odlično rešenje za razgradnju žetvenih ostataka. Zbog povećane brojnosti mikroorganizama u preparatu za većinu kultura je dovoljna količina od 1l/ha. Preporuka je da za razgradnju kukuruzovine... Više [+]

Nakon sadnje frigo sadnica jagode, a pre puštanja vodotopivih đubriva, OBAVEZNO treba pustiti BACILLOMIX SPECIJAL u količini od 4l/ha. Bakterije iz preparata će naseliti korenov sistem i tu nastaviti sa razmnožavanjem i produkcijom metaboli... Više [+]

❗❌NE PALITE ŽETVENE OSTATKE❌❗ BACILLOMIX SPECIJAL mikrobiološko đubrivo i oplemenjivač zemljišta u količini od 1-1,5 l/ha je odlično rešenje za razgradnju žetvenih ostataka. Zbog povećane brojnosti mikroorganizama u preparatu za većinu kult... Više [+]