Ideja je sigurno bila dobra, realizacija (prometnog znaka) baš i ne.