Zna on šta valja :) #jd

Ko je reko da mu fali?

Zeleni? Ili crveni? Plavi? Ili zeleni?