I kod nas ima MALO snijega :P

:)

Kod nas je stiglo proljeće :)

Oranje i priprema za repicu :)