Prva kultivacija 22.05.2020.

Završetak sadnje 13.05.2020.


Sadnja duhana 2020 - IMT 539 & Termoplin SKR-2 *TEST*

Sadnja duhana 2020 - Tobacco planting - OPG POLJAK Proba dvoredne sadilice SKR-2 i završetak sadnje duhana na OPG POLJAK 13.05.2020. go...

www.youtube.com

Kukuruz posijan 6. i 7.4.

Zaštita pšenice prije Uskrsa...

Slika sa završetka oranja 1.12.2019.