Najavljene su SUBVENCIJE za poljoprivredu u 2021 godini. Po predlogu budžeta Vlade Republike Srbije za 2021 godinu predviđena su sredstva za poljoprivredi u iznosu od 41,86 milijardi dinara. Naravno ovo je predlog koji se nalazi u skupstinskoj proceduri I koji tek treba da se izglasa. Podsećamo kupc... Pročitaj cijelu bilješku »

Prskalica i način primene

Prskalice se koriste za zaštitu biljaka koje su ugrožene od štetočina, bolesti i korova, nanošenjem zaštitnih sredstava. Zadatak prskalica je da jednolično, ravnomerno ra...

Pročitaj cijelu bilješku

Nošeni atomizeri Namenjeni su zaštiti plantažnih zasada vinograda, voćnjaka, hmelja i šuma. Uz pomoć atomizera se postiže najkvalitetnija zaštita pošto se mešavina vode i zaštitnog sredstva dovodi na list u vidu veoma sitnih čestica. Razbij... Pročitaj cijelu bilješku »