I ženi bi trebalo isto da uđe u neku mjeru #PRRRH

Ljeto! Valjda će iduće bit bolje ako odobrite projekt #PRRRH

Jel bi ovo bilo za medicinsku ili industrijsku primjenu? :D

Još samo potok i eto brašna!

Tko je nosio ovakve kante? Ima li nas još? :D