Ovaj vikend je bio stvoren za šetnju oko bajera, po strništu kukuruza... U bašči ima još tikvica, borača...