Otvorena je diskusija na temu: Orah je prolistao - sjetva kukuruza može početi