Posjet Danu polja uljane repice - Pioneer
lokacija: Vrpolje, Brodsko-posavska #stojedanaslijepisuncandan

U posjetu bašči
#velikakopanica #vikendnaselu

kratki photo session sa jednom temom ;)

Subotom u Osijeku #sajamantikviteta

ravnopravna podjela posla ;) #kosilica #1950s #somethingsneverchange

Pronađi uljeza u mom vrtu
#uljezmiseuvukoucvece

Nosi svu janjad, a magarac je