Sadnja stabala u Zlatnoj gredi u povodu Dana europske suradnje i 30 godina postojanja Interreg progr... Pročitaj cijelu bilješku »

Aronija, vlastiti uzgoj, Urbani vrtovi, Bikara, 3 kg na jednom grmu

Berba grožđa, erdutsko vinogorje, vinarija Brzica

Žetva suncokreta, polje između Kopačeva i Bilja, Baranja

Ribarski dani, Kopačevo, 12. rujna 2020.

Erdutsko vinogorje, vinarija Brzica, vranac spreman za berbu

Led potpuno uništio polje kukuruza između Sokolovca i Mirkovca, Baranja

Šećerna repa, spremna za vađenje. Polje između Dalja i Bijelog brda

Slavonsko srijemski podolac i hereford u eksternom uzgoju u baranji