Mislim kad bude optimalno vrijeme za rezidbu vinove loze (brajde) na području Petrinje

Razmišljam kada početi rezidbu loze (brajde) na području Petrinje - nizinski dio

Mislim kak izgledam star a imam svega 79 godina.

Razmišljam da li je povoljno vrijeme za zimsko prskanje CUPRABLAU - Z vinove loze-brajde, kruške, šljive, kupine, maline, ribiz, sve na površini 10x15 m