Vidite Zakon o nasljeđivanju , a zastupnica Bajt je komentirala , lijep je grb samo nema jedne baklj... Pročitaj cijelu bilješku »