#PRRRH je omogućio da i kćeri vlasnika OPG-a mogu "češati" maslinu novim treskačem te lako pobrati zahvaljujući novim mrežama na podu!