Vađenje panjeva i velikog kamenja, nepotrebnih ostataka i slično

Naporan radni dan u Štriki kod Umaga

Smilje u Istri ? Kupio sam parcelu u Istri, 2300 m2, trenutno ju čistim od korova i slično pa razmiš... Pročitaj cijelu bilješku »