Tomo testeriše...

pa da se i ja pohvalim :)

majstori: Ja ga varim,var se lije;a kad zavarim ni za k... nije. ;)

Repa...

alati za zimsko razgibavanje. ;)

2014

Za vrijeme poplave...

Kad neide sam,sarma je tu da gurne...