Dodao sam oglas na poljoprivredni oglasnik, klikni ispod za više.


staklenici i plastenici

Cijena: 111,36 kn. STAKLENICI, PLASTENICI , special inkubator za brzo kliajnje setvenog seme NOVI staklenici: su visoko klimatski sa vi...

www.agroklub.com

Dodao sam oglas na poljoprivredni oglasnik, klikni ispod za više.


staklenici i plastenici

Cijena: 111,36 kn. ~~STAKLENICI, PLASTENICI , special inkubator za brzo kliajnje setvenog seme NOVI staklenici: su visoko klimatski sa...

www.agroklub.com

Dodao sam oglas na poljoprivredni oglasnik, klikni ispod za više.


STAKLENICI, PLASTENICI , za brzo kliajnje setvenog seme - special...

Cena: 1.749,19 din. STAKLENICI, PLASTENICI , special inkubator za brzo kliajnje setvenog seme NOVI staklenici: su visoko klimatski sa v...

www.agroklub.rs

Dodao sam oglas na poljoprivredni oglasnik, klikni ispod za više.


STAKLENICI, PLASTENICI , za brzo kliajnje setvenog seme - special...

Cijena: 104,86 kn. ~~Veoma dobar prodajni cenama:- plastenici visoki klimatski modern i klasičan plastenici ,- komplet oprema za pokriv...

www.agroklub.com

Dodao sam oglas na poljoprivredni oglasnik, klikni ispod za više.


STAKLENICI, PLASTENICI , za brzo kliajnje setvenog seme - special...

Cena: 1.749,19 din. NOVI staklenici: su visoko klimatski sa visinom do oluka 5-6 metar VENLO tipa, klasičan i visoki klimatski modern p...

www.agroklub.rs

Dodao sam oglas na poljoprivredni oglasnik, klikni ispod za više.


STAKLENICI - PLASTENICI

Cena: 1.527,09 din. Staklenici , plastenici svih izvedbama: Veoma dobar cenama : demontiran ali sa puno novi delovima total obnovljeno...

www.agroklub.rs

Dodao sam oglas na poljoprivredni oglasnik, klikni ispod za više.


staklenici i plastenici

Cijena: 104,86 kn. INKUBATOR ZA BRZO KLIJANJE SEME Specialni inkubator za klijanje sem . nakon setvenej od 24 sata do 5-6 dana izkljije...

www.agroklub.com