Šetnja u Kopačkom ritu...voda je visoka, sve je puno lopoča... posjetite prije nego se spusti voda, zaista je prekrasno :D