• Ukrasno bilje
  • 08.04.2014. 12:00
  • Međimurska

Zaštitite svoje ruže!

Obavijest Savjetodavne službe za proizvođače ukrasnog bilja

  • 92
  • 6
  • 0

Ruža (Rosa spp.) je kao malo koja vrsta ukrasnog bilja napadnuta tako velikim brojem štetnih organizama da mnogi vlasnici koji ih posade, ako ne planiraju mjere zaštite često budu razočarani njihovim izgledom.

Od početka vegetacije je potrebno barem dvaput mjesečno provoditi mjere zaštite protiv različitih uzročnika bolesti: npr. zvjezdasta pjegavost (Marsonina), pepelnica (Sphaerotheca), hrđa (Phragmidium), plamenjača (Peronospora), siva plijesan (Botrytis), grinja (Panonychus) i štetnih kukaca (Aphidae i dr.).

Ovisno o načinu i regiji uzgoja ruža (na otvorenom ili zaštićenom prostoru, kontinentalno ili mediteransko područje) pojava štetnih organizama ruža njihova je vrlo različita. Biljne bolesti ruža značajno su štetnije od štetnih organizama životinjskog podrijetla, a godišnji meteorološki uvjeti najviše utječu na njihovu pojavu. Sparno i vlažno vremensko razdoblje (povremene oborine, vlažnost zraka veća od 75 % i temperature u rasponu od 8° do 28°C) pogoduje jačoj pojavi biljnih bolesti, a u regiji se već pojavljuje pepelnica na osjetljivijim vrstama ruža.

Tablica 1. Fungicidne djelatne tvari dopuštene za suzbijanje biljnih bolesti cvijeća (ruža) u Republici Hrvatskoj:

Djelatne tvari Pripravci Primjena (%) Suzbijanje
Dopuštenje za ukrasno bilje općenito:
azoksistrobin Quadris, Ortiva 0,075-0,1 % hrđe i pepelnice
fenheksamid Teldor SC 500 0,1-0,15 % siva plijesan
fludioksonil & ciprodinil Switc WG 0,08-0,1 % siva plijesan
klortalonil Daconil 720 SC 0,18-0,2 % siva plijesan
M-metalaksil & mankozeb Ridomil Gold MZ 0,25-0,3 % plamenjače
Al-fosetil Aliette Flash, Topic 0,3 % plamenjače
pirimetanil Mythos, Pyrus 0,25 % siva plijesan
bakar Kupropin 0,3-0,75 % pjegavost i palež
penkonazol Topas 100 EC 0,025 % pepelnice
propamokarb Previcur, Proplant 0,3 % plamenjače
trifloksistrobin Zato 50 WG 0,015 % pepelnice
metiram Polyram DF 0,25 % hrđe, plamenjače
Dopuštenje za cvijeće (općenito):
folpet Folpet, Folpan 0,2-0,25 % pjegavosti
kaptan Captan, Merpan 0,25-0,3 % pjegavosti
sumpor Chromosul i dr. 0,2-0,35 % pepelnice

Tablica 2. Insekticidne i akaricidne djelatne tvari dopuštene za suzbijanje štetnih kukaca i grinja cvijeća i/ili krizantema u Republici Hrvatskoj:

Djelatne tvari Pripravci Primjena (%) Suzbijanje
Dopuštenje za ukrasno bilje općenito:
pirimikarb Pirimor WG 50 0,06 % lisne uši
alfa-cipermetrin Fastac SC, Direct 0,012-0,018 % štitasti moljac, tripsi
pimetrozin Chess WG 0,06 % štitasti moljac, lisne uši
tiametoksam Actara 25 WG 0,02 % lisne uši, štitasti moljci
tiakloprid Calypso 480 SC 0,025 % lisne uši
lufenuron Match EC 050 0,1 % tripsi
metoksifenzoid Runner SC 0,04-0,05 % gusjenice sovice
abamektin Vertimec, Kraft EC 0,075-0,1 % tripsi, grinje, mineri
piretrin Kenyatox Vede EC 0,07-0,08 % tripsi, štitasti moljci
Dopuštenje u ružama:
tau-fluvalinat Mavrik 2F 0,02 % lisne uši
imidakloprid Confidor 200 SL 0,05-0,1 % lisne uši

Iz prikazanih tablica je vidljivo da ruže napada veći broj bolesti i štetnika, važno je prepoznati njihov napad i odabrati dovoljno djelotvorne pripravke. Pridržavati se priloženih uputa o primjeni i zaštiti u radu.

Autor: mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.


Tagovi

Savjetodavna služba Preporuke Savjeti


Partner