• Park Lenije
  • 05.06.2013.

Edukacijom do više znanja

U parku je utvrđeno 47 drvenastih vrsta, od toga 40 vrsta drveća, 6 vrsta grmlja i 1 povijuša

  • 509
  • 44
  • 0

U organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije i u suradnji s gradom Vinkovcima u inače, Vinkovčanima omiljenom parku Lenije, zaštičenom spomeniku parkovne arhitekture, ovih je dana postavljena informacijsko-edukacijska ploča.

''Izuzetno mi je drago da mi imamo jedan ovako lijep park koji ima dugu tradiciju oko 140 godina starosti u kojem ima preko 40 različitih stabala raslinja i veliki je broj ptica koje ovdje obitavaju. Mi kao građani nismo ni svjesni bogatstva kojeg imamo ovdje i zahvaljujući Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije na brizi, drago mi je da je edukativna ploča postavljena upravo ovdje jer uz sve ljepote koje imamo možemo puno toga naučiti'', rekao je tom prigodom vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić.

Prema riječima ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije Nikole Križanca, jedan od zadataka te ustanove je i da informira i educira javnost o onome što se od prirodnih vrijednosti nalazi u najistočnojoj hrvatskoj županiji. "Upravo je to bio razlog da napravimo jednu informativno-edukativnu ploču koja govori o parku Lenije i da svi koji dođu ovaj park mogu se educirati putem ove ploče i to prenijeti na mlađe uzraste", rekao je Križanac.

Vinkovački park Lenije zaštićen je odlukom Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 1999. godine u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Glavni gradski park se prostire na površini od 4 hektara i povezuje središte grada sa srednjoškolskim centrima smještenim u njegovoj neposrednoj blizini.

Inventarizaciju flore i faune parka izvršili su stručni suradnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije Mario Raguž i Vedran Markić, te su rezultati s fotografijama dominantnih vrsta, osnovnim podacima o biljnom i životinjskom svijetu i zanimljivostima prezentirani na informacijsko-edukacijskoj ploči na hrvatskom i engleskom jeziku. U parku je utvrđeno 47 drvenastih vrsta, od toga 40 vrsta drveća, 6 vrsta grmlja i 1 povijuša (obični bršljan).

Autor: Alen Kuns


Tagovi

Hrvatski parkovi Biljne vrste Vrste drveća Vukovarsko-srijemska županija Mario Raguž Verdan Markić Vinkovci Lenije Zaštićene vrste


Autor

Alen Kuns

Diplomirani novinar sa više od dvadeset godina staža na temama vezanim uz poljoprivredu, selo i ruralni razvoj. Dugogodišnji suradnik glasila Hrvatske gospodarske komore (HGK) Hrvatsko gospodarstvo, Gospodarskog lista te niz novina poput Glasa Slavonije i Vjesnika.