• Izravne potpore
 • 23.04.2021. 11:00

Tko ima pravo na izravne potpore i kako do njih?

Odgovor na česti upit kako do poticajnih sredstava zatražili smo i dobili od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL (ilustracija)
 • 2.230
 • 162
 • 0

Kako do potpore, jedno je od najčešćih pitanja koja dobivamo. Prema odgovoru kojeg smo zatražili i dobili od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralno razvoju, Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja propisuje se podnošenje Jedinstvenog zahtjeva i način provedbe mjera iz Programa izravnih plaćanja te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje: Osnovnog plaćanja, Plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (Zeleno plaćanje), Preraspodijeljenog plaćanja, Plaćanja za mlade poljoprivrednike, Plaćanja za proizvodno vezane potpore (PVP), Plaćanja za mjere državne potpore te plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja.

Jedinstveni zahtjev za potporu podnosi se svake godine u roku propisanim Pravilnikom. Minimalna površina poljoprivredne parcele za koju se može podnijeti zahtjev je 0,05 ha.

Sukladno članku 26. stavak 1. Zakona o poljoprivredi u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1307/2013 korisnik Programa izravnih plaćanja može primiti potporu iz Programa izravnih plaćanja po poljoprivrednoj površini ako ukupna prihvatljiva površina svih parcela za koje je podnesen zahtjev za izravna plaćanja ili za koje se trebaju dodijeliti izravna plaćanja prije primjene članka 63. Uredbe (EU) br. 1306/2013 iznosi najmanje jedan hektar.

Sukladno članku 16. Pravilnika, osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore su:

 1. upis u Upisnik poljoprivrednika
 2. ispunjavanje uvjeta za aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 25. Zakona
 3. obavljanje poljoprivredne aktivnosti u skladu s člankom 24. stavkom 2. točkom 1. Zakona
 4. upis svih čestica poljoprivrednog zemljišta koje se koriste u ARKOD sustav i ostale propisane registre
 5. upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke
 6. pravodobno podnošenje Jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije
 7. ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora iz članka. 26 stavka 1. Zakona
 8. ispunjavanje minimalno poticanih količina za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima u skladu s Tablicom 10. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika
 9. omogućavanje provedbe kontrola na terenu na temelju članaka 141. Zakona te svih drugih kontrola nadležnih tijela  
 10. poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s pravilnikom kojim se uređuje višestruka sukladnost.

Sukladno članku 22. stavcima 1. i 2. Pravilnika, korisnik može prava na plaćanja, dodijeljena u skladu s člancima 24. i 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ili ostvarena prijenosom u skladu s člankom 25. ovoga Pravilnika, aktivirati podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Uvjet za aktiviranje prava na plaćanja je korištenje odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara i posjedovanje prava na plaćanja na zadnji dan roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva iz članka 6. stavka 1. Pravilnika, u skladu s člankom 24. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

Dodjela potpore iz nacionalne rezerve 

"Programsko razdoblje u kojem se nalazimo traje od 2015. godine. Prva godina tog razdoblja naziva se još i inicijalna godina u kojoj su svi koji su prijavljivali površine (Jedinstvene zahtjeve) dobili i prava na plaćanja za te površine. Jedno pravo na plaćanje jednako je jednom prihvatljivom hektaru površine", navode iz APPRRR-a.

Sukladno članku 22. stavku 1. i 2. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja iz 2015. godine koji govori o prvoj dodjeli prava na plaćanja i početnoj jediničnoj vrijednosti prava kaže da će se prava na plaćanja u 2015. godini dodjeljivati aktivnim poljoprivrednicima sukladno članku 31. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) na temelju utvrđene prihvatljive površine u toj godini. Ukoliko neko poljoprivredno gospodarstvo nije prijavilo površine na svom Jedinstvenom zahtjevu u 2015. godini, te nije ostvarilo prava na plaćanja inicijalnom dodjelom, nakon te godine, prava na plaćanja mogu se ostvariti dodjelom iz nacionalne rezerve ili prijenosom prava na plaćanja.

Sukladno članku 23. Pravilnika, nacionalna rezerva prava na plaćanje koristi, u skladu s člankom 28. Zakona, za dodjelu prava na plaćanje za namjene i na način propisan u članku 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Prioritet za dodjelu prava na plaćanje u okviru nacionalne rezerve imaju:

 • mladi poljoprivrednici definirani u članku 30. stavku 11. točki a. Uredbe (EU) br. 1307/2013
 • novi poljoprivrednici definirani u članku 30. stavku 11. točki b. Uredbe (EU) br. 1307/2013 koji započinju obavljati svoju poljoprivrednu aktivnost
 • poljoprivrednici koji su stekli pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i poljoprivrednici koji obrađuju poljoprivredno zemljište razminirano tijekom 2019. godine
 • u skladu s člankom 30. stavkom 7. točkom b. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici čijih se najmanje 50% poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima posebne državne skrbi, otocima i poluotoku Pelješcu, brdsko-planinskim područjima, kao i poljoprivrednici čijih se najmanje 50% poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima prema posebnom propisu za provedbu mjera Programa ruralnog razvoja
 • u skladu s člankom 30. stavkom 7. točkom c. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici kojima zbog više sile ili iznimnih okolnosti nisu mogla biti dodijeljena prava na plaćanja.

Prijenos prava na plaćanja 

Sukladno članku 26. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu, prava na plaćanja mogu se prenositi samo između korisnika sa sjedištem gospodarstva na području Republike Hrvatske, osim u slučaju prijenosa prava na plaćanja nasljeđivanjem. Prava se mogu prenositi sa ili bez zemljišta i to prodajom, darivanjem, nasljeđivanjem ili davanjem prava na plaćanja u zakup i to tijekom cijele godine.

Prijenos se prijavljuje u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od 8. ožujka do 17. svibnja 2021. godine.

Zaključno, stoji u odgovoru APPRRR-a, sukladno Uredbi (EU) br. 2020/2220 postojeće programsko razdoblje produžuje se do 2023. godine. O uvjetima u novom programskom razdoblju, tj. o novoj referentnoj godini i pravilima koji će stupiti na snagu bit ćete obaviješteni putem stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i stranica Ministarstva poljoprivrede.

Više o izravnim potporama i zakonima koji ih se dotiču pročitajte ovdje


Tagovi

Izravne potpore APPRRR Pravilnik Kako do potpora


Autorica

Željka Rački-Kristić

Više [+]

Diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Nedavno sam razgovarala s Mladenom Kušekovićem, vlasnikom tvrtke Natura Beef d.o.o. iz Udbine. Teško je izdvojiti najvažnije i najzanimljivije jer o svakoj temi ima čvrst stav i brojna pitanja za nadležne. Uskoro nešto o tome, a do tada uži... Više [+]