Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • LAG Vuka-Dunav
 • 09.03.2019. 18:00

LAG Vuka-Dunav: prostor intenzivnog ratarstva, vinogradarstva, voćarstva i ruralnog turizma

Uprava za ruralni razvoj svaki tjedan predstavlja jedan LAG. Na redu je LAG Vuka-Dunav.

Foto: LAG Vuka-Dunav
 • 1.088
 • 61
 • 0

Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav (LAG Vuka-Dunav) djeluje od veljače 2012. godine. Od osnivanja do današnjih dana LAG Vuka-Dunav prati kontinuirani rast što ukazuje na sve veće povjerenje i prepoznatljivost koju LAG uživa na svom području.

Zemljopisni položaj LAG-a Vuka-Dunav nalazi se u obuhvatu rijeke Vuka na njegovoj zapadnoj strani i rijeke Dunav na istočnoj strani. Sa zapada područje graniči s LAG-om Karašica, na sjeveru pretežito s gradom Osijekom i rijekom Dravom prema sjeveroistoku, a s jugoistočne strane s Vukovarsko-srijemskom županijom. Za LAG je ovakva zemljopisna pozicija značajna, prije svega zbog činjenice da je to ruralno područje koje se naslanja na grad Osijek koji je glavni centar Osječko-baranjske županije i Urbane aglomeracije Osijek. Kao takav, grad pruža niz usluga koje su lako dostupne stanovnicima LAG-a.

U obuhvatu područja LAG-a nalazi se osam jedinica lokalne samouprave, od kojih je sedam općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vuka, Vladislavci te dio grada Osijeka, odnosno pet mjesnih odbora: Brijest, Josipovac, Sarvaš, Tenja i Višnjevac, u okviru kojih je razmješteno ukupno 32 naselja. Veličina samog područja iznosi 586,2 km2, a područje LAG-a predstavlja jednu subregiju s izrazito ruralnim karakteristikama.

Intenzivno ratarstvo, vinogradstvo i voćarstvo 

Područje LAG-a u reljefnom smislu karakterizira pretežito nizinsko područje, osim u njegovom najistočnijem dijelu, odnosno na području općine Erdut gdje u njenom sjevernom dijelu prevladava nešto viši teren kao lesna zaravan. U izrazito nizinskim područjima, što su u ovom slučaju preostale jedinice lokalne samouprave i dio općine Erdut, prevladava intenzivno ratarstvo, dok u navedenom području općine Erdut prevladava vinogradarstvo i voćarstvo. Područje LAG-a ima umjerenu kontinentalnu klimu što je posljedica pripadnosti Panonskoj zavali. Njeno osnovno obilježje je umjerena kišna klima koja je osobito značajna za poljoprivrednu proizvodnju. Područje u obuhvatu LAG-a ima raznolik pedološki sastav tla, što je u određenom smislu uvjetovano i njegovim reljefnim karakteristikama. Uglavnom se može konstatirati da prevladavaju tla visoke prirodne plodnosti (npr. gajnjača i crnica (černozem)) odnosno da je pedološka struktura tla na području povoljna, te je to jedan od osnovnih razloga što se u kombinaciji s drugim prirodnim karakteristikama to područje profiliralo kao poljoprivredno i što se ono tradicionalno smatra ruralnim područjem.

Upravo je poljoprivredno zemljište najznačajniji prirodni potencijal područja LAG-a Vuka-Dunav, te je najviše zastupljeno u ukupnoj površini pojedine općine i područja u cjelini. Ta činjenica daje području i osnovno obilježje ruralnog, što znači da se najveći dio stanovništva ima potencijal baviti upravo poljoprivredom kao osnovnom djelatnošću. Uz poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, najmoćnije djelatnosti u pojmovima broja poduzeća i zaposlenosti na području LAG-a su trgovina na veliko i malo, građevinarstvo, prerađivačka industrija, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. Te su djelatnosti zajedno činile 72% svih tvrtki te zapošljavale 82,4% svih zaposlenih ovog područja.

Prirodna baština područja LAG-a Vuka-Dunav proizlazi iz njegovih prirodnih obilježja. Iako izrazito ruralno, na području LAG-a nisu evidentirana značajnija biljna ili životinjska staništa, osim prisutnosti staništa Stepskog sokola u Antunovcu. Ipak, ekološkoj mreži NATURA 2000, točnije kategoriji zaštite „značajni krajobraz“, pripada krajobraz Erduta u površini od 160 ha zbog svojih osobitih prirodnih vrijednosti i do 70 m visokih, šumom obraslih lesnih padina koje se od naselja Erdut strmo spuštaju prema Dunavu. To je područje dio i većeg zaštićenog područja – Regionalnog parka Mura-Drava. U sklopu NATURA 2000, kao spomenik parkovne arhitekture, na području LAG-a se nalazi i Park oko Dvorca Adamović Čepinski u Tenji (2,91 ha), Park oko Dvorca Adamovich (Knobloch) u Čepinu (2,03 ha) te Park uz patrijaršiju u Dalju (1,21 ha).

Razvoj ruralnog turizma 

Prirodna baština područja LAG-a ujedno omogućuje razvoj ruralnog turizma. Osim turistički značajnih arheoloških nalazišta i zaštićene kulturne baštine, seoski turizam održavaju mala obiteljska gospodarstva na kojima je osim uživanja u svježem zraku, moguće je uživati u raznim aktivnostima kao što su ribolov, treking, streličarstvo, obilazak obiteljskih vinarija te vožnja čamcem.

Pri definiranju vizije i ciljeva, LAG Vuka–Dunav vodio se analizom stanja i analizom razvojnih potreba na svom području. Vizija LAG-a Vuka-Dunav je, djelovanjem u skladu s LEADER načelima, doprinijeti održivom razvoju ruralnog područja svog prostornog djelovanja, pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih usluga, osiguravanjem protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, te poticanjem iskorištavanja postojećih potencijala za ruralni razvoj i razvoj turističke ponude, čineći učinkovito i transparentno lokalno partnerstvo.

Tri glavna strateška cilja LAG-a Vuka-Dunav su:

 1. razvoj i jačanje gospodarskog potencijala,
 2. poboljšanje stanja cjelokupne infrastrukture i unaprjeđenja uvjeta života i kvalitete stanovanja u naseljima,
 3. zaštita okoliša, prirodne i kulturne baštine, energetska učinkovitost i racionalno korištenje prirodnih resursa te upotreba obnovljivih izvora energije.

Neke od djelatnosti LAG-a su:

 • uspostavljanje sustava i razvoj mreže partnera na LAG području,
 • briga o stvaranju stručnih, operativnih, materijalnih i fizičkih preduvjeta za višedioničko planiranje i provedbu razvojnih projekata LAG područja,
 • promicanje koncepta održivog razvoja boljom primjenom ruralnih i regionalnih politika EU pristupom „odozdo prema gore“,
 • određivanje prioriteta za razvoj poljoprivrede, turizma i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru,
 • savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije subjekata koji djeluju u okviru LAG-a,
 • suradnja s obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima radi stručnog obrazovanja svojih članova,
 • aktivno sudjelovanje u unapređenju i promicanju ruralnog poduzetništva i drugih ruralnih programa,
 • suradnja s ruralnom mrežom, državnim i drugim javnim ustanovama i službama, te područnom (regionalnom) i lokalnom samoupravom,
 • suradnja na svim poljima sa srodnom nacionalnim i međunarodnim organizacijama,
 • promicanje udruživanja u udruge, zadruge i druge oblike građanskih asocijacija i pružanje stručne pomoći, te
 • organiziranje stručne izobrazbe članova putem predavanja, prezentacija, izrade i raspodjele stručne literature, edukativnog i promotivnog materijala.

Program ruralnog razvoja 

U siječnju 2016. godine LAG Vuka-Dunav uspješno je završio dvogodišnju provedbu Mjere 202 IPARD Programa. U siječnju 2017. godine LAG Vuka-Dunav je potpisao Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tim su ugovorom LAG-u Vuka-Dunav dodjeljena sredstva u iznosu od 8.417.031, 84 kuna za provedbu Mjere 19 (Podmjera 19.2., Podmjera 19.3. i Podmjera 19.4.). 21. svibnja 2018. LAG Vuka-Dunav objavio je prvi LAG Natječaj za Tip Operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan tipu operacije „6.3.1.“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. na koji se prijavilo 19 nositelja projekata, od kojih je administrativnu kontrolu zadovoljilo njih 18. U studenom 2018. godine LAG Vuka-Dunav raspisao je 2. LAG Natječaj za Tip Operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan Tipu operacije „7.4.1.“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., za koji ukupna alokacija iznosi 891.540,00 kuna.

U tijeku je procjena usklađenosti projektnih ideja s ciljevima i odabranim tematskim područjima te koordinacijski sastanci u svrhu dogovora projekta suradnje s drugim LAG-ovima unutar tipa operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti suradnje“. Sukladno LRS LAG-a Vuka-Dunav dogovara se međuteritorijalni projekt u suradnji s LAG-om Baranja, LAG-om Strossmayer i LAG-om Karašica. Tematsko područje ovog projekta suradnje unutar Tipa operacije 3.1.2. Provedba aktivnosti suradnje iz LRS koji je sukladan tipu operacije 19.3.2. vezano je uz regionalno označavanje proizvoda te se odnosi na zajedničko brendiranje proizvoda te njihovu promociju na područjima drugih LAG-ova čime će se proširiti tržište za lokalne proizvode. U 2019. godini pokrenut će se i drugi projekt suradnje, kojemu je cilj, putem partnerstva s drugim LAG-ovima ili lokalnim partnerstvima s područja Hrvatske, održivo upravljanje prirodnim i kulturnim resursima, materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom. Projekti će se provoditi aktivnostima održavanja lokalnih tradicija i manifestacija, prenošenja znanja, edukacija i informiranja o materijalnoj i nematerijalnoj baštini.

Od 2016. godine LAG Vuka-Dunav i Općina Vladislavci partneri su Općini Antunovac, koja je nositelj projekta, u provedbi projekta „Snaga žena-skrbim za druge, brinem za sebe“. Projekt je odobren putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., njegova ukupna vrijednost iznosi 3.368.081,12 kuna te se financira u stopostotnom iznosu nacionalnim bespovratnim sredstvima. U sklopu projekta LAG Vuka-Dunav zaposlio je žene iz ciljne skupine, a svaka žena skrbi o 5 krajnjih korisnika što rezultira prevencijom prerane institucionalizacije starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju te njihovom socijalizacijom odnosno poboljšanom kvalitetom života. Osim zapošljavanja, projektom su osigurani programi obrazovanja i osposobljavanja žena ciljne skupine za različite poslove tražene na tržištu rada što će rezultirati njihovom većom konkurentnošću na tržištu rada. U 2019. godini LAG će nastaviti provoditi aktivnosti projekta, a samim tim i svrhu projekta koja je, osim pomoći nezaposlenim, teže zapošljivim ženama, pomoć i starijim te osobama u nepovoljnom položaju na području LAG-a Vuka-Dunav.

Očuvanje tradicije 

LAG je kao suorganizator sudjelovao u ukupno 12 tradicionalnih lokalnih manifestacija, u sklopu kojih je provedeno 15-ak radionica te educirano ukupno 394 poljoprivrednika i gospodarstvenika. Važno je napomenuti kako je LAG osim informiranja i edukacije poljoprivrednika također organizirao dvije edukacije za mlade osobe sa svojega područja, kroz koje je 20-ak osoba steklo znanja i vještine iz područja pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU te drugih fondova. Također je podupirao lokalne gospodarstvenike, proizvođače i obrtnike, olakšavajući im promociju vlastitih proizvoda putem sudjelovanja na različitim gospodarskim i lokalnim sajmovima diljem RH i sudjelovao na studijskom putovanju radi brendiranja proizvoda sa svoga područja (slavonski med).

Uz animiranje i informiranje lokalnog stanovništva, LAG Vuka–Dunav radi i na poboljšanju kompetencija svojih djelatnika i članova upravljačkih tijela, sudjelujući na različitim radionicama i seminarima u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, drugih LAG-ova te krovnih mreža LAG-ova, namijenjenih širenju informacija i razmijeni iskustava.

LAG Vuka-Dunav svakako planira nastavak poticanja inovacija i odabir projekata koji će biti financirani iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., kao i ostalih fondova na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Više informacija o LAG-u Vuka-Dunav možete pronać ovdje


Tagovi

LAG LAG Vuka-Dunav Ruralni razvoj


Partner

Ruralni razvoj RH

Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 01 6408 144, web: http://ruralnirazvoj.hr/