Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • LAG Moslavina
  • 17.09.2018. 09:00

LAG Moslavina - prvorangirani LAG u Hrvatskoj na mjeri Leader

Uprava za ruralni razvoj svaki tjedan predstavlja jedan LAG. Na redu je LAG Moslavina.

Foto: LAG Moslavina
  • 280
  • 19
  • 0

Lokalna akcijska grupa Moslavina osnovana je u ožujku 2012. godine na inicijativu tadašnjih predstavnika lokalnih vlasti, s ciljem ujedinjavanja i zajedničkog razvoja Moslavine kao regije. LAG Moslavina proteže se kroz tri županije (Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska) te okuplja preko 100 članova s područja 12 jedinica lokalne samouprave: Čazma, Dubrava, Garešnica, Hercegovac, Ivanić-Grad, Kloštar-Ivanić, Križ, naselja grada Kutine (osim naselja Janja Lipa), Lipovljani, Popovača, Velika Ludina i Velika Trnovitica. LAG zauzima površinu od 1.765,86 km², a na području LAG-a, prema službenom popisu stanovništva 2011. godine, živi 95.688 stanovnika.

Moslavina je kao regija, teritorijalno-političkim ustrojem RH, podijeljena između tri županije. No, unatoč takvim zakonskim rješenjima Moslavina pokušava zadržati svoj identitet kao skup ljudi, poslova i običaja koji na određenom prostoru (koji karakterizira Moslavačka gora okružena pripadajućim rijekama i Lonjskim poljem) imaju zajedničku povijest, običaje, kulturu te okosnicu gospodarskih djelatnosti. U zadržavanju svog identiteta, području Moslavine uvelike pomaže i samo djelovanje LAG-a.

Zadržavanje mladih i obrazovanih 

Cilj LAG-a Moslavina je potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine, tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika Moslavine. Sve navedeno trebalo bi osigurati održivi razvoj područja otvaranjem novih radnih mjesta u Moslavini te zadržavanjem mladih i obrazovanih ljudi na istom.

Prioritetni dugoročni ciljevi LAG-a su: razvoj konkurentnosti i učinkovito upravljanje razvojnim resursima, razvoj ruralne infrastrukture te ruralnih gospodarskih i ekonomskih aktivnosti, unapređenje društvene infrastrukture i poboljšanje kvalitete života i zaštita i vrednovanje prirodne i kulturne baštine te očuvanje okoliša.

Iz ciljeva LAG-a Moslavina proizlazi vizija: “Područje očuvane kulturne i prirodne baštine, razvijenog gospodarstva temeljenog na održivom korištenju prirodnih resursa, aktivnom turizmu, i proizvodnji autohtonih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Moslavina – multikulturalna zajednica sretnih i dugovječnih stanovnika.“ Slogan LAG-a glasi "Moslavina – potpuno iznenađenje!“, što ukazuje na brojne karakteristike i prednosti ovoga područja te raznolikost prirodnih i kulturnih bogatstava regije.

U provedbi LEADER-a, LAG sudjeluje od svog osnivanja pa je tako u početku rad LAG-a sufinanciran kroz Mjeru 202 IPARD programa (2013. – 2015.) kroz koju su provedene brojne aktivnosti usavršavanja i obrazovanja, animacije i promocije. Zaposlenici, volonteri i članovi LAG-a su sudjelovali na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima, s ciljem jačanja kapaciteta i poticanja održivog ruralnog razvoja kroz pristup LEADER. Osim s domaćim odabranim LAG-ovima, LAG je surađivao te razmjenjivao iskustva s LAG-ovima iz Mađarske, Poljske i Slovenije.

Prvorangirani LAG u Hrvatskoj

Završetkom provedbe Mjere 202 IPARD programa, LAG je započeo s provođenjem Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. iz koje se financirala pripremna pomoć, odnosno izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Moslavina 2014. – 2020. i sam tekući rad LAG-a. LAG Moslavina prvorangirani je LAG u RH, na Mjeri LEADER iz PRRRH te je kroz istu ostvario pravo na iznos potpore od 12,6 milijuna kuna ili 1.686.825 eura.

Sredstva ostvarena ovom potporom namijenjena su za provedbu tri podmjere. Za provedbu podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije (provedba LRS) LAG ima na raspolaganju iznos od 1.285.200 eura ili 9,6 milijuna kuna, za provedbu podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a iznos od 64.260 eura ili 481.000 kuna te za provedbu podmjere 19.4. Tekući troškovi i animacija izPRRRH za razdoblje 2014. – 2020., iznos od 337.365 eura ili 2,5 milijuna kuna.

Kroz podmjeru 19.2., LAG će plasirati veći dio ostvarene potpore u iznosu od 9,6 milijuna kuna. Planiraju se sufinancirati projekti JLS-a, a koji se odnose na rekonstrukciju domova, kulturnih centara, dječjih vrtića, izgradnju dječjih igrališta, mini tržnica i sl., za što se namjerava utrošiti 30 % sredstava predviđenih za tu mjeru. Ipak, veći dio tih sredstava, 70 % namijenjen je za potpore u poljoprivredi i ruralnom turizmu, sukladno odabranim mjerama iz PRRRH za razdoblje 2014. – 2020. LAG Moslavina je u Lokalnoj razvojnoj strategiji jači naglasak dao projektima mladih i malih poljoprivrednih gospodarstava te diversifikaciji poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na turistički sektor, kako bi se iskoristio veliki kulturni i prirodni potencijal regije.

S iznosom potpore od 480 tisuća kuna, kroz podmjeru 19.3., planirano je financiranje dva projekta suradnje, koji će se provoditi s drugim LAG-ovima iz RH, ali i ostalih zemalja EU. Prvi je projekt u fazi pripreme, a odnosi na pomoć pčelarskom sektoru, te će se provodit s LAG-om 5 iz južne Dalmacije te dva poljska LAG-a. Kroz isti će pčelari izmijeniti svoja iskustva i pozitivne primjere te uvidjeti koji su načini moguće suradnje koji mogu doprinijeti poboljšanju proizvodnje i plasmana pčelarskih proizvoda. Drugi se projekt suradnje odnosi na turistički sektor, odnosno razvoj ruralnog turizma i brendiranje regije, a kroz isti će se pokušati objediniti turistička ponuda Moslavine. Projekt se namjerava provoditi s domaćim odabranim LAG-ovima s kontinenta, jer i tu ima dobrih primjera uspješnog pokretanja turističkih aktivnosti (Baranja, Međimurje).

Iznos od 2,5 milijuna kuna namijenjen za redovan rad LAG-a do kraja 2022. godine, odnosno dok ne započne provedba LEADER-a u novom obračunskom razdoblju, ali i za daljnje animacijske, promidžbene i edukativne aktivnosti LAG-a. Osim usmjeravanja dobivenih sredstava u projekte, LAG i dalje nastavlja s pružanjem podrške poljoprivrednicima i ostalim zainteresiranim korisnicima potpora sa svog područja u javljanju na natječaje iz Programa ruralnog razvoja. Od početka 2017. godine kontinuirano se radi na provođenju lokalne razvojne strategije LAG-a Moslavina, pružajući stručnu podršku projektima s područja, educiranju i povezivanju članova, planiranju i kandidiranju projekata koji doprinose razvoju područja, informiranju o aktualnim natječajima i događanjima. S članovima sudjeluje na raznim manifestacijama, sajmovima, studijskim putovanjima te surađuje s ostalim LAG-ovima s područja Hrvatske i ostalih zemalja.

U pripremi objava drugog LAG natječaja 

LAG Moslavina je prvi LAG koji je započeo s provedbom podmjere 19.2., objavljujući u veljači 2018. godine prvi LAG natječaj za tip operacije 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (sukladan tipu operacije 6.3.1. iz PRRRH). Zbog velikog interesa malih poljoprivrednika za prijavu na natječaj, LAG je, izmjenom strategije te povećanjem alokacije, odlučio povećati broj potpora, pa je umjesto planiranih 13 potpora, Odluka o odabiru projekata dodijeljena za čak 34 mala poljoprivredna gospodarstva. Time je u prvom LAG natječaju u razvoj i modernizaciju malih poljoprivrednih gospodarstava plasirano 3.783.588,00 kuna. U tijeku je priprema za objavu drugog LAG natječaja, za tip operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a (sukladan tipu operacije 7.4.1. iz PRRRH), kroz koji se gradovima i općinama s područja LAG-a namjerava plasirati 2,9 milijuna kuna za razvoj opće društvene infrastrukture.

Osim primarne zadaće, a to je provedba LEADER-a, LAG sudjeluje u pripremama i provedbi ostalih nacionalnih i EU projekata. Do sada je sudjelovao u pripremi i provedbi nekoliko EU projekata, od kojih se izdvaja najznačajniji, a koji se odnosi na provedbu IPA IIIC programa, turističku infrastrukturu, odnosno izgradnju Prijamnog centra Repušnica Moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje. U provedbi navedenog projekta, LAG je bio glavni partner Gradu Kutini, a vrijednost projekta iznosila je oko 6 milijuna kuna. Osim izgradnje turističke infrastrukture, samog prijemnog centra i brojnih biciklističkih, pješačkih, vodenih i dr. staza te manje popratne infrastrukture uz iste, kroz projekt su educirani potencijalni poduzetnici i turistički djelatnici, kako bi se osnažila poduzetnička klima koja je doprinijela otvaranju novih manjih obrta i tvrtki, s ciljem boljeg korištenja prirodnih i kulturnih potencijala regije te pružanja bolje turističke ponude.

Od lipnja 2018. godine, započela je provedba projekta iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali kroz natječaj Lokalne inicijative za zapošljavanje – faza III, u kojem je LAG Moslavina jedan od partnera Veleučilištu u Karlovcu, a vrijednost projekta iznosi 1 milijun kuna. Kroz isti će se doprinijeti osnaživanju osobnih i stručnih kompetencija 80 pripadnika najranjivijih skupina na tržištu rada sa područja Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, kroz razvoj i provedbu 2 inovativna i prilagođena programa obrazovanja. Također se provodi i manji projekt, financiran kroz javni natječaj Zagrebačke županije, kroz koji se pokušavaju bolje animirati i educirati dionici s tog područja o LEADER-u, PRRRH i ostalim mogućnostima koje im EU natječaji pružaju.

LAG Moslavina trenutno ima tri zaposlene osobe, a kombinirajući različite projekte, LAG kontinuirano potiče održivi razvoj kroz osnaživanje uključenih zainteresiranih dionika i kroz promociju područja LAG-a. Više informacija o projektima, natječajima i radu LAG-a Moslavina možete pronaći ovdje.


Tagovi

LAG Moslavina Natječaj Ruralni razvoj


Partner

Ruralni razvoj RH

Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 01 6408 144, web: http://ruralnirazvoj.hr/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Sve je spremno za prvi Festival agronomije - Agrifest 2024. u Ivankovu, događaj kojega organiziraju tvrtke Agricon, Novocommerce International, Timac Agro i Bayer.