Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Program ruralnog razvoja
  • 08.06.2016. 19:30

Kako voditi evidenciju za Mjeru 10?

Donosimo vam detaljne upute kako popunjavati obrasce o vođenju evidencije za korisnike operacije 10.1.7.!

  • 1.872
  • 79
  • 0

U ranijem tekstu pisali smo o obvezama, zahtjevima i pravima korisnika Mjere 10, podmjera 10.1.7. i 10.1.8. Jedna od obveza tih korisnika je i vođenje evidencije o provođenju svih radnji sukladno Obrascu 7. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu (NN 20/16, 39/16).

Iako se obrasci čine zahtjevno, donosimo vam detaljne upute kako ih popunjavati.

Opći podaci i popis ARKOD parcela

NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE

OIB:

MIBPG:

SJEDIŠTE PG

DATUM ULASKA U SUSTAV POTPORE

GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

R.B.

ARKOD ID

POVRŠINA

DOMAĆE IME

KULTURA

U prvom dijelu popunjavaju se opće informacije o gospodarstvu. Datum ulaska u sustav potpore odnosi se na datum predavanja zahtjeva Agenciji za plaćanja, a godina za koju se vodi evidencija je tekuća godina. U obrazac je, osim toga, potrebno upisati Arkod parcele koje ste prijavili za operaciju 10.1.7. i to sljedeće informacije: Arkod ID, površinu, naziv parcele i kulturu koja se posađena.

Izobrazba

R.B.

Naziv - tema izobrazbe

Datum

(period održavanja izobrazbe)

Trajanje izobrazbe

(u satima)

Naziv pružatelja izobrazbe

Lokacija provođenja izobrazbe

Naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

Tijekom prvih osamnaest mjeseci obaveznog petogodišnjeg razdoblja korisnici ove Mjere obvezni su završiti izobrazbu vezano uz mjeru Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u trajanju od minimalno 18 sati. U evidenciji aktivnosti potrebno je evidentirati naziv, period održavanja, lokaciju provođenja izobrazbe, kao i naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje.

Uporaba sredstava za zaštitu bilja

ARKOD ID

KULTURA

DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA TRETIRANJA

KOLIČINA PRIMJENJENOG SZB

doza (kg/ha ili l/ha)

ili koncentracija (%)

SREDSTVO

RAZLOG KORIŠTENJA

NAPOMENA

RB

Naziv - tema izobrazbe

Datum

(period održavanja izobrazbe)

Trajanje izobrazbe

(u satima)

Naziv pružatelja izobrazbe

Lokacija provođenja izobrazbe

Naziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

Način skladištenja pesticida (zaokružiti odgovarajuće)

A

U zasebnoj prostoriji pod ključem

B

U posebnom ormaru pod ključem

Evidencija korištenja SZB slična je kao i u Evidencijskom listu kojeg su svi poljoprivredni proizvođači obvezni voditi. Ova evidencija vodi se za svaku ARKOD parcelu pojedinačno, a potrebno je navesti datum i trajanje tretiranja, korišteno sredstvo kao i količinu sredstva te razlog tretiranja.

Osim evidencije korištenja, korisnici ove obvezni su voditi i evidenciju o minimalnim zahtjevima za uporabu sredstava za zaštitu bilja: izobrazbe o rukovanju pesticidima i načinu skladištenja pesticida, gdje je potrebno zaokružiti način skladištenja: u zasebnoj prostoriji ili u posebnom ormaru pod ključem. Minimalni zahtjevi za pesticide i minimalni zahtjevi za gnojiva propisani su za korisnike tri operacije i to: 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada -ZTN, 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka -EV i 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika -EM.

Evidencija gnojidbe

ARKOD ID

DATUM

KULTURA

KOLIČINA GNOJIVA

(kg/ha)

NAPOMENA

Evidencija gnojidbe slična je evidenciji korištenja SZB, uz napomenu da je dozvoljena primjena samo krutog stajskog gnoja ispod krune stabla, a dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha. Osim toga, zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka.

Održavanje površine voćnjaka

ARKOD ID

DOMAĆE IME

NAČIN ODRŽAVANJA POVRŠINE VOĆNJAKA

VREMENSKI PERIOD ODRŽAVANJA POVRŠINE

KOLIKO UG

VRSTE UG

NAPOMENA

Održavanje površine voćnjaka odnosi se na ispašu ili košnju biljnog pokrova, uključujući i košnju ispod stabla. U evidencijski obrazac upisujete ARKOD ID, naziv parcele, način održavanja površine voćnjaka (npr. ispaša/košnja) te vremenski period održavanja površine. Ukoliko se radi o ispaši, trebate upisati i o kojim vrstama i koliko UG se radi , uz napomenu da je maksimalno dozvoljeno 1 UG/ha.

Nadomještanje odumirućih stabala

ARKOD ID

DOMAĆE IME

DATUM NADOMJEŠTANJA

SORTE

BROJ NOVIH SADNICA

Naša eGAP aplikacija u sebi sadrži sve obrasce koje su korisnici ove mjere obvezni koristiti, a unosom informacija u eGAP ovi se obrasci automatski popunjavaju te je na ovaj način evidencija ubrzana i pojednostavljena. Saznajte više!

Ako ste u prijavljenom razdoblju radili pomlađivanje voćnjaka, potrebno je popuniti tablicu Nadomještanje odumirućih stabala, gdje upisujete datum, sorte i broj novih sadnica koje ste posadili u voćnjak.

Ministarstvo poljoprivrede propisuje Obrasce, a sam način vođenja evidencije prepuštaju korisnicima. Evidenciju možete voditi ručnim popunjavanjem propisanih Obrazaca, na tablicama na kompjuteru, kao i putem softverskih rješenja, primjerice naše eGAP aplikacije.


Tagovi

Evidencija aktivnosti Mjera 10 Obrazac 7 Ministarstvo poljoprivrede Program ruralnog razvoja IAKS Agencija za plaćanja

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kmečki Glas iz susjedne Slovenije prošle je godine obilježio 80 godina rada na informiranju poljoprivrednika. Ova vodeća agrarna redakcija z Dežele danas zapošljava 24 medijska djelatnika te uz tjednik i portal ima bogatu izdavačku djelatno... Više [+]