• Izravna plaćanja
  • 29.04.2016. 10:30

Kako nekome prenijeti prava na plaćanja?

Oni koji trebaju prava na plaćanja (jer povećavaju biljnu proizvodnju, a ne spadaju u neku od kategorija nacionalne rezerve) i oni koji iz nekog razloga raspolažu viškom prava na plaćanje mogu razmijeniti informacije upravo ovdje.

Foto: Goodluz/bigstockphoto.com
  • 1.721
  • 62
  • 0

Program osnovnog plaćanja u sadašnjem programskog razdoblju EU (2014.-2020.) funkcionira temeljem prava na plaćanja. Pravo je neka vrsta dionice i nije ni na koji način vezano uz određenu katastarsku česticu (ARKOD česticu).

Ono ostaje u posjedu vlasnika koji njime može trgovati (prodavati, davati u zakup), darivati. Prava se aktiviraju (koriste ili isplaćuju) s odgovarajućim brojem hektara koje poljoprivrednik obrađuje pojedine godine (jedno pravo aktivira se jednim prihvatljivim hektarom, tj. za njega se ostvaruju izravna plaćanja).

Aktivni poljoprivrednici korisnici izravnih plaćanja, mogu razmijeniti informacije o ponudi i potražnji prava na plaćanja putem Agroklub Poljoprivrednog oglasnika, kategorija Prava na plaćanja.

Godišnja vrijednost prava se mijenja

Pravima na plaćanja farmeri odsad mogu i trgovati!

Kod prodaje ili zakupa prava treba obratiti pažnju na kretanje godišnje vrijednosti prava (koje korisnik izravnih plaćanja može vidjeti na AGRONET-u, kao okvirne maksimalne godišnje vrijednosti u EUR, prije eventualnog smanjenja dijela izravnih plaćanja iz RH proračuna).

Prava, naime, imaju različite vrijednosti ovisno o iznosu izravnih plaćanja za 2014. i postupku konvergencije u razdoblju 2015.-2019. (ujednačavanje vrijednosti prava u RH: postupno smanjivanje prava velikih vrijednosti, a povećanje prava malih vrijednosti), osim prava dobivenih iz nacionalne rezerve, koja imaju prosječnu nacionalnu vrijednost (1.290 kn osnovno pravo + 900 kn zeleno plaćanje).

Svako pravo ima registarski broj

Prijenos prava je jednostavna procedura u regionalnom uredu Agencije za plaćanja. Naime, Agencija za plaćanja vodi, između ostalog, registar poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) i registar prava, kao dio sveobuhvatnog softwera za obračun potpora (IAKS i dr.). Svako pravo ima svoj registracijski broj, vrstu posjeda (vlasništvo, zakup) i okvirne godišnje vrijednosti u razdoblju 2015.-2019.

Načini prijenosa prava

Aktivni poljoprivrednici mogu prenositi prava među sobom i to sa zemljom i bez zemlje. Prijenos prava sa zemljom podrazumijeva prijenos istog broja hektara i prava (npr. 10 ha zemljišta i 10 prava, bez obzira gdje se to zemljište nalazi). U tom slučaju vrijednost prava se ne gubi i novi korisnik ostvaruje prava prema vrijednostima iz registra prava.

Međutim, ako se pravo prenosi bez zemlje (bez odgovarajućeg broja hektara od strane istog korisnika), pravo gubi dio vrijednosti: u 2016. i 2017. preneseno pravo gubi 50% vrijednosti, a nakon toga 30% jedinične vrijednosti (prije prijenosa).

Uz klasični prijenos prava sa zemljom (bivši vlasnik zemlje i prava prenosi prava na novog vlasnika/zakupca zemlje) korisnicima je na raspolaganju i indirektan prijenos prava sa zemljom između dva zakupca (bivšeg i budućeg) i između bivšeg zakupca i novog kupca zemlje (a da pri tom vlasnik zemlje nije nužno poljoprivrednik). Ovakav indirektan prijenos prava također se tretira kao prijenos sa zemljom i ne podliježe smanjenju vrijednosti prava.

Aktivni poljoprivrednici korisnici izravnih plaćanja, mogu razmijeniti informacije o ponudi i potražnji prava na plaćanja putem Agroklub Poljoprivrednog oglasnika, kategorija Prava na plaćanja.

Vrijednost zelenog vezano za osnovno plaćanje

Uz osnovno plaćanje vezano je i tzv. zeleno plaćanje (koje može ostvariti korisnik koji ima prava na plaćanja), pri čemu je vrijednost zelenog plaćanja 70% isplaćenog osnovnog prava. Sadašnje osnovno + zeleno plaćanje u određenoj je mjeri usporedivo s bivšim regionalnim plaćanjem 2013.-2014.

Proizvodno vezana potpora ne ovisi o osnovnom plaćanju!

Proizvodno vezana potpora, međutim, ne ovisi o osnovnom plaćanju - nju korisnici ostvaruju i ukoliko nemaju prava na plaćanja (za posebne vrste proizvodnji).

Više informacija o izravnim plaćanjima poljoprivrednici mogu naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede, ali i u prilogu ispod teksta.

Ponuda i potražnja prava na plaćanja

Aktivni poljoprivrednici korisnici izravnih plaćanja, mogu razmijeniti informacije o ponudi i potražnji prava na plaćanja putem Agroklub Poljoprivrednog oglasnika.

Krajnji rok za prijenos prava u kampanji izravnih plaćanja 2016. je 16. svibnja 2016.

Oni koji trebaju prava na plaćanja (jer povećavaju biljnu proizvodnju, a ne spadaju u neku od kategorija nacionalne rezerve) i oni koji iz nekog razloga raspolažu viškom prava na plaćanje mogu razmijeniti informacije upravo ovdje.

Podsjetimo, korisnicima uvijek ostaje mogućnost vraćanja viška prava u nacionalnu rezervu prava (bez sjedenja na pravima dvije godine), kako bi ih odmah mogli koristiti drugi poljoprivrednici (a RH u što većem postotku iskoristila predviđena EU sredstava za izravna plaćanja). Krajnji rok za prijenos prava u kampanji izravnih plaćanja 2016. je 16. svibnja 2016.

Izvor informacija: Mirjana Kovačić, voditeljica Odjela za izravna plaćanja u poljoprivredi,
Foto: Goodluz/bigstockphoto.com


Dokumenti


Tagovi

Prava na plaćanja Izravna plaćanja AGRONET Poljoprivredni oglasnik Agroklub


Autorica

Ivana Nađ

Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uvjerenja ne čine vas boljom osobom. Djelovanje čini."

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi