Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • IAKS mjere
 • 26.07.2021. 09:00

Izmjene Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera

Prihodi od poljoprivrede, izračun uvjetnih grla, obveze PUS korisnika samo su neke od najnovijih izmjena Pravilnika koji je do 7. kolovoza u javnom savjetovanju.

Foto: Lucija Bencarić
 • 4.064
 • 400
 • 0

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu u javnom je savjetovanju do 7. kolovoza, obavijestili su iz Ministarstva poljoprivrede. 

Izmjene se, pojašnjavaju, odnose na članak 15. stavak 4. koji sada glasi: "Prihodom od poljoprivredne djelatnosti u smislu članka 25. stavka 4. točke b. Zakona, a u skladu s člankom 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, smatraju se prihodi koje je poljoprivrednik ostvario od ove djelatnosti na svojem gospodarstvu uključujući potporu iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, potporu za ruralni razvoj na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta EU za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću Covid-19 te potporu poljoprivredi financiranu iz državnog proračuna. Svi ostali prihodi u smislu članka 25. stavka 4. točke a. Zakona smatraju se primicima od nepoljoprivrednih djelatnosti.“

Nadalje, promijenjen je i članak 134., točnije stavak 10. te glasi: "Za kategoriju odbijena prasad, osnovica za izračun UG je broj grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, koji je manji ili jednak broju oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu. Registar svinja na gospodarstvu korisnici su obvezni dostaviti HAPIH-u na uvid do 31. prosinca godine u kojoj se podnosi Jedinstveni zahtjev, radi provjere usklađenosti broja oprasene prasadi i broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.“

Obveze PUS korisnika

U pravilniku je došlo i do nekih izmjena vezano za PUS korisnik, a koji je po novom dužan ispunjavati sljedeće obveze:

 • svake godine tijekom dvogodišnjeg obveznog razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
 • posjedovati za svaku ARKOD parcelu analizu tla koja nije starija od 3 godine i koja sadrži najmanje reakciju tla (pH KCl i H2O), sadržaj humusa, sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O, hidrolitsku kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata, sadržaj skeleta (kod skeletnih tala) te mehanički sastav tla (laboratorijska analiza ili procjena).
 • iznimno od točke 2. ovoga stavka, ako je ukupna površina svih ARKOD parcela za koje se traži potpora manja ili jednaka 1 ha, analiza tla se radi na temelju prosječnog uzorka
 • posjedovati analizu stajskog gnoja ne stariju od 1.1.2021. godine koja sadrži najmanje sljedeće podatke: sadržaj suhe tvari, sadržaj organske tvari, reakciju (pH) i sadržaj hranjiva (ukupni dušik, fosfor i kalij). Analizu stajskog gnoja potrebno je napraviti svake godine za svaku vrstu i za svaku novokupljenu količinu gnoja.
 • u skladu s obavljenom analizom tla i analizom stajskog gnoja izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe.
 • koristiti stajski gnoj (kruti ili tekući) na oranici u količini koja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 170 kg N/ha u skladu s minimalnim i maksimalnim količinama stajskog gnoja po hektaru iz Tablice 17. Priloga 1. ovoga Pravilnika.
 • primijeniti stajski gnoja tako da se gubici dušika smanje na najmanju moguću mjeru, u roku od 24 sata nakon izvoženja gnoja na ARKOD parcelu
 • voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 5. - 7. ovoga članka na Obrascu 38. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika
 • tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

"Petogodišnji plan gnojidbe, analizu tla i analizu stajskog gnoja iz stavka 1. točaka 2., 3. i 4. ovoga članka te račun za obavljenu analizu tla i račun za obavljenu analizu stajskog gnoja korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore", pojašnjavaju u savjetovanju.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka u 2021. godini rok za dostavu plana gnojidbe, analiza i računa je najkasnije do 15. prosinca 2021.

PUS korisnik koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog stajskog gnoja dužan je do 15. prosinca 2021. godine Agenciji za plaćanja dostaviti presliku računa o kupljenom stajskom gnoju iz kojeg je vidljivo:

 • količina kupljenog stajskog gnoja po vrstama stajskog gnoja navedenima u Tablici 17. Priloga 1. ovoga Pravilnika
 • MIBPG i naziv poljoprivrednika od kojeg je kupljen stajski gnoj.

Za PUS korisnika koji posjeduje stoku količina proizvedenog stajskog gnoja izračunava se na temelju prosječnog broja grla/kljunova prema Tablici 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika evidentiranih u JRDŽ-u u godini koja prethodi godini podnošenja jedinstvenog zahtjeva na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu i godišnjoj proizvedenoj količini dušika u stajskom gnoju po UG iz Tablice 18. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Ostale izmjene možete pogledati ovdje

"U slučaju neispunjavanja obveza iz stavka 1. točaka 2. i 4. i stavaka 2. i 4. ovoga članka, korisnik ne ostvaruje potporu", naglašavaju iz Ministarstva.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede


Tagovi

Izravne potpore IAKS mjere Izmjene Pravilnika PUS korisnik


Autorica

Lucija Bencaric

Više [+]

Magistra agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Čestitamo vam Međunarodni dan mrkve!
Skoro da smo zaboravili na kraljicu mrkvicu, najvažniji sastojak svakog poštenog čušpajza.
Foto: Depositphotos/nblxer