• Ruralni razvoj
  • 09.10.2017. 10:30

Iskoristite potpore osiguranja usjeva, životinja i biljaka

Kako do potpora osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Programa ruralnog razvoja?

Foto: Savjetodavna služba
  • 1.395
  • 160
  • 0

Potpora osiguranju usjeva, životinja i biljaka iz podmjere 17.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske dodjeljuje se za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom.

Potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama.

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici čija se poljoprivredna proizvodnja osigurava. Premija osiguranja treba biti plaćena u svojstvu osiguranika, te je polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporom.

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to:

  • nepovoljne klimatske prilike
  • životinjske i biljne bolesti te zoonoza
  • najezda nametnika
  • okolišni incidenti i/ili
  • mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije

Financiranje potpore

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka relevantne poljoprivredne proizvodnje veće od 30% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000 € godišnje po korisniku.

Rok podnošenja zahtjeva

1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi se putem zaštićene mrežne aplikacije - AGRONET.

Više informacija možete dobiti u najbližem uredu Savjetodavne službe i na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Foto: Savjetodavna služba


Izvori

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba


Tagovi

Osiguranje Potpora Savjetodavna služba Ruralni razvoj Mjera 17


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi