• Ekoznak
 • 01.12.2011.

Ekoznak Europske unije

Označavanje ekoloških proizvoda

 • 3.630
 • 178
 • 0

Budući da je određen datum ulaska u članstvo EU u pogledu zakonskih odredbi koje stupaju na snagu važno je istaknuti promjene koje će uslijediti u označavanju ekoloških proizvoda.

Naime danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju na snagu stupa odredba članka 28. Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN br. 139/10) a što znači obvezno navođenje ekoznaka EU na proizvodima.

Imajući u vidu potrebno vrijeme koje proizvođačima treba za prilagodbu odredbom članka 61. Zakona, određen je rok od godinu dana u kojem se proizvodi označeni samo nacionalnim znakom mogu nalaziti na tržištu. Naravno obvezno navođenje ekoznaka EU ne isključuje uporabu nacionalnog znaka koji se može uz isti navoditi.

Također uz znak mora se navoditi područje gdje je sirovina uzgojena:

 • ukoliko je poljoprivredna sirovina uzgojena u EU navodi se naznaka „EU poljoprivreda“
 • naznaka „ne-EU poljoprivreda“ ukoliko je poljoprivredna sirovina uzgojena u trećim zemljama,
 • „EU/ne-EU poljoprivreda“ ukoliko je dio poljoprivredne sirovine uzgojen u EU, a dio je uzgojen u trećoj zemlji.

Naznake „EU/ne EU“ mogu se zamijeniti ili dopuniti nazivom države samo u slučaju kada su sve poljoprivredne sirovine od kojih je sastavljen proizvod uzgojene u toj državi.

II. Pravilnik o stručnoj kontroli u ekološkoj proizvodnji (NN br 68/11)

Pravilnik o stručnoj kontroli u ekološkoj proizvodnji (NN br 68/11) usklađen je s Uredbom Komisije (EZ-a) br. 889/2008 od 5. rujna 2008.o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i nadzora.

Pravilnikom je propisan način provođenja stručne kontrole, obveze kontrolnih tijela u postupku provođenja stručne kontrole te obveze subjekta koji je uključen u stručnu kontrolu.

Kada se subjekt po prvi put uključuje u sustav stručne kontrole mora kontrolnom tijelu dostaviti:

 • a) naziv i adresu subjekta;
 • b) lokacije poslovnih prostora i ARKOD parcele s površinama na kojima će proizvoditi;
 • c) vrstu radnji i proizvode;
 • d) izjavu da će obavljati radnje u skladu s pravilima ekološke proizvodnje;
 • e) kod poljoprivrednog gospodarstva, datum kada je na prijavljenim ARKOD parcelama prestao primjenjivati sredstva koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji.

Svake godine subjekt (proizvođač, uvoznik, izvoznik) mora pisanim putem obavijestiti kontrolno tijelo o vremenskom rasporedu (plodoredu) proizvodnje biljnih proizvoda, po pojedinim zemljišnim česticama.

Kada se subjekt po prvi put uključuje u sustav stručne kontrole, mora izraditi detaljan opis jedinice i/ili radnog prostora i/ili djelatnosti, sastaviti popis mjera koje su ujedno sastavni dio sustava kvalitete, koje treba poduzeti radi sukladnosti s pravilima ekološke proizvodnje, prihvatiti provedbu mjera u slučaju utvrđivanja nedostataka ili kršenja propisa odnosno pravila ekološke proizvodnje.

Kontrolno tijelo mora najmanje jednom godišnje obaviti stručnu kontrolu svih subjekata, te moraju provoditi i nenajavljene stručne kontrole, na temelju procjene rizika nesukladnosti s pravilima ekološke proizvodnje, uzimajući u obzir rezultate prethodnih stručnih kontrola, količinu proizvoda i rizik zamjene proizvoda.

Subjekt mora voditi robne i financijske evidencije koje provjerava kontrolno tijelo (vrste i količine isporučenih ekoloških proizvoda, nabavljene/kupljene materijale, uskladištene ekološke proizvode).

Ukoliko gospodarstvo nije u cijelosti uključeno u ekološku proizvodnju kontrolno tijelo također kontrolira objekte za skladištenje ulaznih sirovina koje nisu ekološke.

Subjekt je obvezan voditi evidencija o proizvodnji bilja i životinja, a evidencija koja se vodi u obliku zapisa u svakom trenutku mora biti dostupna kontrolnom tijelu.

Tijekom postupka potvrđivanja (certifikacije) u tekućoj godini subjektu nije dopuštena promjena kontrolnog tijela.

III. Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (NN br. 39/11)
Pravilnikom o uvjetima i načinu upisa u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji propisani su uvjeti kojima moraju udovoljiti subjekti-proizvođači, prerađivači, uvoznici i izvoznici za upis u Upisnik. Pravilnikom je propisana obveza vođenja upisnika kontrolnih tijela.

IV. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u akvakulturi
U tijeku je izrada Pravilnika o ekološkoj proizvodnji u akvakulturi, a kojim se implementira Uredba Komisije (EZ) br. 710/2009 od 5. kolovoza 2009. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ-a) br. 889/2009 o predviđanju podrobnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na predviđanje podrobnih pravila o ekološkoj akvakulturi i uzgoju morskih algi. Pravilnikom će biti propisana pravila ekološke proizvodnje i posebni zahtjevi u pogledu stručne kontrole organizama u akvakulturi, te sakupljanje i uzgoj morskih algi. Pravila se primjenjuju mutatis mutandis na proizvodnju svih organizama koji se koriste kao hrana u ekološkoj proizvodnji.

Autor: D.M.


Dokumenti


Tagovi

Ekoznak EU Označavanje Eko proizvodnja

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Tko ima vremena, čini se zgodno, dekorativno. Ispod čak mogu rasti biljke koje inače vole sjenu, pri... Pročitaj cijelu bilješku »