Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Ekološka poljoprivreda
 • 10.11.2011.

Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede

Akcijski plan za razdoblje 2011. - 2016. godine

 • 4.201
 • 204
 • 0

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja prepoznalo je ekološku poljoprivredu kao bitan poduzetnički koncept koji je ujedno u suglasju sa zaštitom prirode i okoliša. Kako bi se donijele konkretne mjere, u veljači 2011. godine donesen je Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj.

Donošenju plana prethodile su radionice na kojima je vršena analiza trenutnog stanja ekološke poljoprivrede, uz pripremu stručnih podloga za izradu Akcijskog plana za panonsku Hrvatsku održana je 11. Svibnja 2010. U Iloku. Sudjelovali su dionici svih pet pripadajućih županija (Virovitičko - podravska, Požeško - slavonska, Brodsko - posavska, Osječko - baranjska i Vukovarsko - srijemska).

Osnovni cilj je do 2016. godine povećati udio površina pod ekološkom poljoprivrednom u odnosu na ukupne poljoprivredne površine u iznosu od - 8 %. Akcijski plan obuhvaća ekološku biljnu i stočarsku proizvodnju, uključujući akvakulturu te preradu hrane.

Kako bi se ispostavio ozbiljan i dugoročan rast sektora ekološke poljoprivrede donesen je niz akcija, odnosno mjera koje će imati za cilj:

 • educirati i informirati ekološke proizvođače za stjecanje potrebnih znanja i informacija
  nužnih za uspješno poslovanje na gospodarstvima;
 • potaknuti sve sudionike u lancu ekološke proizvodnje u stvaranju partnerskog odnosa
  (privatno-javno partnerstvo, lokalna uprava - škole, vrtići-);
 • održati i potaknuti povjerenje i svijest potrošača o ekološkim proizvodima, točnim
  informacijama o načinima i ciljevima ekološke proizvodnje, značaju i kvaliteti ekološkog
  proizvoda te njihovom označavanju;
 • potaknuti preradu ekološke hrane uključivanjem velikih gospodarskih subjekata u cilju
  dobivanja visokovrijednih proizvoda s dodanom vrijednošću te povećanja konkurentnosti
  ekoloških proizvoda;
 • uspostaviti sinergiju s turističkim sektorom osobito u plasmanu ekoloških proizvoda;
 • potaknuti stručnu i znanstvenu javnost da istraživačkim i znanstvenim radom verificiraju
  značaj i prednosti ekološke poljoprivrede.

Ekološka poljoprivreda također je dio politike ruralnog razvoja te će kroz egro-okolišne mjere još više dobiti na značenju u financijskoj perspektivi EU nakon 2013. godine kroz predviđeno „ozelenjivanje“ Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Uz navedeno, Akcijski plan ima i nekoliko specifičnih streteških ciljeva:

 • razvijanje stabilnog i dobro informiranog nacionalnog tržišta za certificirane ekološke
  poljoprivredne i prehrambene proizvode, uključujući turizam i ugostiteljstvo te olakšavanje pristupa hrvatskim ekološkim proizvodima na tržište EU i druga izvozna tržišta kroz poboljšanje sigurnosti i kvalitete certificiranih proizvoda i povećanje količine proizvoda;
 • promoviranje održivog ruralnog razvoja putem diverzifikacije poljoprivrednih aktivnosti,
  povećanja produktivnosti, rasta ruralne zaposlenosti i prihoda te smanjenje ruralne
  depopulacije;
 • očuvanje i poboljšanje prirodnih resursa koji se koriste u poljoprivredi s ciljem smanjenja
  onečišćenja nitratima, fosfatima i pesticidima te očuvanje biološke raznolikosti i ekosustava.

AKCIJE

 1. Osnivanje i rad nacionalnog međusektorskog Povjerenstva za provedbu Akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede
  MPRRR je 2002. godine je osnovalo Povjerentsvo, ali se kao loša praksa pokazala činjenica da je u dosadašnjoj praksi predsjednik Povjerenstva bila osoba iz MPRRR-a. Stoga je tijekom izrade Akcijskog plana dan prijedlog da se imenuje novo Povjerenstvo koje za presdjenika neće imati odgovornuosobu iz MPRRR-a, a članovi će biti osobe koje su se aktivnošću i stručnošću istakle tijekom izrade Akcijskog plana.
 2. Osnivanje i rad regionalne Koordinacije za provedbu Akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivede
  Regionalna Koordinacija osniva se kako bi se potaknula bolja institucionalna suradnja između središnjih tijela državne uprave i županijskih tijela. Osnovna zadaća bit će uklanjanje postojećeg nesrazmjera u regionalnom pristupu potporama ekološkoj poljoprivredi, a s ciljem izjednačavanja. Članovi Koordinacije bit će stručne osobe iz svih hrvatskih županija i Grada Zagreba, a predsjedat će joj predstavnici županija koji će se mijenjati svakih 6 mjeseci.
 3. Usklađivanje hrvatskog pravnog okvira za ekološku poljoprivredu s pravnom stečevinom EU
  U razdoblju 2011.-2012. Godine MPRRR će na temelju Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 139/2010) izraditi šprovedbene porpise koji će biti u skladu s odgovarajućim propisima pravne stečevine EU.
 4. Nadzor rada ovlaštenih i akreditiranih nadzornih i certifikacijskih tijela za ekološku poljoprivredu
  MPRRR će u suradnji s Hrvatsko makreditacijskom agencijom objavljivati godišnje izviješće o nadgledanju rada ovlaštenih nadzornih i certifikacijskih tijela, a koje će uključiti satistiku vrsta i broja uočenih nepravilnosti.
 5. Osiguranje novčanih potpora ekološkoj poljoprivredi do ulaska Hrvatske u EU
  U 2011. Godini osnovno novčano plaćanje po površini iznosit će do 2.055,00 kn/ha za obradivo zemljište i 702,00 kn/ha za livade i pašnjake. Posebna dodatna plačanja iznosit će do 2.894,00 kn/ha za povrće i višegodišnje nasade, 2,394,00 kn/ha za oranice, 1.584,00 kn/ha za livade i pašnjake.
 6. Stvaranje sustava banke gena autohtonih sorata poljoprivrednih biljaka i zaštićenih pasmina životinja
  MPRRR će u 2012. godini pokrenuti nacionalni pokret stvaranja sustava banke gena autohtonih sorata poljoprivrednih biljaka i zaštićenih pasmina životinja.
 7. Pokretanje nacionalnog programa certificiranog ekološkog skupljanja samoniklog bilja i šumskih plodova
  U suradni s Hrvatskim šumama d.o.o., tijekom 2011. godine bit će izrađen nacionalni program u svezi sa sakupljanjem ekološkog samoniklog bilja i šumskih plodova za potrebe hrvatske prehrambene, farmaceutske i kozmetičke industrije.
 8. Program potpore korištenja obnovljivih izvora energije u ekološkoj poljoprivredi
  U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, drugim relevantnim ministarstvima i županijama MPRRR će inicirati i pokrenuti nacionalni program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u ekološkoj poljoprivredi.
 9. Program stručno - znanstvenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi
  U EU postoji zajednički centar za istraživanje (Joint Research Centre) u čiji rad se naše stručno - znanstvene ustanove mogu neformalno prijaviti. Osim toga MPRRR, u suradnji s MZOŠ žele dodatno potaknuti stručno - znanstvena istraživanja u ekološkoj poljoprivredi - npr. otpornost sorata i pasmina, organska gnojiva i poboljšivače tla, zaštitna sredstva, veterinarske pripravke i sl. Prijeldog je da se na istraživanja u ekološkoj poljoprivredi izdvoji 10% od ukupnih sredstava namijenjenih poljoprivrednim istraživanjima.
 10. Osiguranje zadovoljavajućeg broja savjetnika za ekološku poljoprivredu u okviru Hrvatske poljoprivredne komore (Javna poljoprivredna savjetodavna služba)
  Sedam hrvatskih županija trenutno nema na raspolaganju stručnog savjetnika za ekološku poljoprivredu. Stoga će MPRRR do kraja 2011. godine od postojećeg broja zaposlenika u HPK osigurati po jednog stručnog savjetnika za ekološku poljoprivredu.
 11. Potpora djelovanju udruga za ekološku poljoprivredu
  Prioritet pri dodjeli redovnih sredstava iz državnog i županijskog proračuna će biti dan projektima i programima udruga koje se bave obukom, praktičnim istraživanjima i savjetodavnim radom u ekološkoj poljoprivredi.
  TRŽIŠTE I PROMOCIJA
 12. Informativno - promotivna kampanja o prednostima ekološke poljoprivrede
  Uz pomoć web stranica potrošačima će biti dostupne informacije o potporama i mjerama, registriranim ekološkim porizvođačima; stručni savjeti; informacije o štetnosti uporabe kemijskih sredstava; popis prodajnih mjesta i turističko - ugostiteljskih objekata koji u ponudi imaju ekološku hranu; podaci o projektima udruga kojima su namijenjena sredstva iz proračuna.
 13. Organizacija sajmova ekološke poljoprivrede
  Po uzoru na EKO-FEST, a s ciljem edukacije potrošača, udruge ekoloških porizvođača će od 2011. Organizirati minimalno jednu godišnju edukativno - prodajnu izložbu na odabranom gradskom trgu u svim županijama.
 14. Sudjelovanje ekoloških proizvođača na ostalim sajmovima i manifestacijama
  Organizatori sajmova moraju osigurati odvojene izlagačke prostore ekološkim proizvođačima koji će biti jasno označeni hrvatskim znakom „ekoproizvoda“.
 15. Izrada i primjena hrvatskih standarda za eko-trgovine, eko-restorane, eko-agroturizme i/ili eko-hotele
  Tijekom 2011. godine bit će inicirano pokretanje projekta izrade i primjene hrvatskih standarda za eko-trgovine, eko-restorane, eko-agroturizme i/ili eko-hotele na temelju kojih će se isti nadzirati i certificirati s pravom uporabe jedinstvenog nacionalnog eko-turističkog znaka.
 16. Poticanje institucijske kupovine ekoloških proizvoda za potrebe javnih kuhinja
  U suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, MPRRR će potaknuti gradove i općine na institucijsku kupovinu ekoloških proizvoda putem javnih kuhinja u vrtićima i osnovnim školama.


Tagovi

Ekološka poljoprivreda

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Slavonski poljoprivrednici danas su traktorima stigli u središte Đakova, ispred Župne crkve Svih Svetih, gotovo na samom korzu. #prosvjed
Uskoro više!
Foto: Željka Rački-Kristić