• Eko uzgoj oraha
  • 29.06.2017. 07:30

40% "lažnih" nasada oraha u eko uzgoju

Prekontrolirana poljoprivredna gospodarstva imala su na zahtjevima za potporu prijavljeno ukupno 734,07 ha trajnih nasada u ekološkom uzgoju, od čega je kao prihvatljivo utvrđeno 444,70 ha.

Foto: igorartmd/bigstockphoto.com
  • 5.114
  • 244
  • 0

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju završila je izvanredne kontrole na terenu na poljoprivrednim gospodarstvima koji na jedinstvenim zahtjevima za potporu u 2016. godini imaju prijavljene trajne nasade oraha u Mjeri 11 - Ekološki uzgoj, podmjerama 11.1. - Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP) i 11.2. - Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda prijelaz i/ili održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO).

Kontrole na terenu trajnih nasada u ekološkom uzgoju obuhvatile su 11 poljoprivrednih gospodarstva u pet županija, od kojih je većina imala prijavljene isključivo trajne nasade oraha. Provedenim kontrolama utvrđeno je da postoji više razloga za neprihvatljivost kontroliranih površina, a najčešće se radi o nepoljoprivrednom zemljištu ili privremeno nepoljoprivrednoj površini, obrasloj gustom višegodišnjom nepoželjnom vegetacijom, drvećem i grmljem, na kojoj nema trajnog nasada. Također, neprihvatljivi su i trajni nasadi koji su kontrolom utvrđeni kao zemljište na ugaru i livadi.

Kontrola nasada oraha u eko uzgoju

Prekontrolirana poljoprivredna gospodarstva imala su na zahtjevima za potporu prijavljeno ukupno 734,07 ha trajnih nasada u ekološkom uzgoju, od čega je kao prihvatljivo utvrđeno 444,70 ha, a kao neprihvatljivo za ekološki uzgoj 289,37 ha, odnosno 39,42%.

Za sva prekontrolirana poljoprivredna gospodarstva izračunat će se umanjenja i isključenja te utvrditi sankcije. Svim onim gospodarstvima kod kojih nisu pronađene nesukladnosti isplatit će se potpora sukladno podnesenim zahtjevima.

Foto: igorartmd/bigstockphoto.com


Povezana biljna vrsta

Orah

Orah

Sinonim: Oras | Engleski naziv: Nut | Latinski naziv: Juglans regia L.

Orah (oras) se može saditi u jesen ili u proljeće, no za većinu naših agroklimatskih područja preporuča se jesenska sadnja jer se tako bolje primaju sadnice te je bolji rast u... Više [+]

Izvori

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju


Tagovi

Kontrola Ekološka proizvodnja Orah Trajni nasadi

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Da, lako je kada se ima...