Durok

Durok

<p><strong>Durok</strong> je pasmina svinja nastala u 19. stoljeću u Sjedinjenim Američkim Državama, a u njezinom stvaranju su sudjelovale američke domaće pasmine i crvena Yersey pasmina. Upravo zbog toga glavna morfolo&scaron;ka odlika ove pasmine je crvenkasta boja čekinja. Danas je prvenstvena uloga duroka u stvaranju hibrida. Križanci u tovu pokazuju dobre rezultate, dobro iskori&scaron;tavaju hranu i imaju dobar prirast. Koristi se kao terminalna ili zavr&scaron;na&nbsp; pasmina posebno za povećanje intramuskularne masti u mi&scaron;ićnom tkivu. Tako se koristi za povećanje kvalitete mesa pasmina ili križanaca gdje je do&scaron;lo do pada postotka intramuskularne masti ispod 2 ili 3%.&nbsp;</p>