Vlašićka pramenka

Vlašićka pramenka

<p><strong>Vla&scaron;ićka pramenka</strong> predstavlja najbolju ovcu na području BiH. Ime je dobila po gradu Travniku gdje se najvi&scaron;e prodavala, po planini Vla&scaron;ić, ali i po selu Dub gdje se najvi&scaron;e uzgajala. Selo Dub smatra se i genetskim centrom ove pasmine. Uzgaja se na nadmorskoj visini od 800 do 1.200 metara. Od mlijeka ove ovce proizvodni se poznati travnički ili vla&scaron;ićki sir. Osim Bosne i Hercegovine dosta se uzgaja i kod nas, te su se proizvodna svojstva na&scaron;ih ovaca poku&scaron;ala popraviti oplemenjivanjem s vla&scaron;ićkom pramenkom.&nbsp;</p>

Baza stočarstva - Tekstovi