Vlašićka pramenka

Vlašićka pramenka

Vlašićka pramenka predstavlja najbolju ovcu na području BiH. Ime je dobila po gradu Travniku gdje se najviše prodavala, po planini Vlašić, ali i po selu Dub gdje se najviše uzgajala. Selo Dub smatra se i genetskim centrom ove pasmine. Uzgaja se na nadmorskoj visini od 800 do 1.200 metara. Od mlijeka ove ovce proizvodni se poznati travnički ili vlašićki sir. Osim Bosne i Hercegovine dosta se uzgaja i kod nas, te su se proizvodna svojstva naših ovaca pokušala popraviti oplemenjivanjem s vlašićkom pramenkom.