Sardinijska ovca

Sardinijska ovca

Sardinijska ovca je autohtona pasmina otoka Sardinije. Uzgajana je u čistoj krvi i usmjerena na visoku mliječnost, ali također i na meso i vunu. Laktacija traje od 155 do 255 dana a proizvodnja mlijeka je od 200 do 300 kg. Tjelesna masa ovaca je od 42 do 45 kg, a ovnova od 55 do 65 kg. Ovce su kasnozrele i prvi put se pripuštaju u dobi od 12 do 15 mjeseci. Porodna masa janjadi je 3,5 kg u prosjeku, a pošto ovce koriste za proizvodnju mlijeka, janjad kolju već s navršenih 30 do 45 dana. Dobre je proizvodnosti, prilagodljiva i skromna. U nekoliko navrata dopremana je i u naše krajeve, točnije na otoke Pag, Brač i Cres radi povećanja mliječnosti domaćih pasmina ovaca.