Romanovska ovca

Romanovska ovca

Romanovska ovca je ovca kombiniranih proizvodnih svojstava a nastala je u Rusiji u 18. stoljeću. Zajedno s finskom ovcom pripada među najplodnije ovce u svijetu. Najzastupljenija je u Rusiji, ali je ima i u drugim europskim državama. Postoje dva tipa ovisno o boji runa, a to su crni i bijeli tip. Crni tip je puno poznatiji i rašireniji. Prosječna tjelesna masa ovnova je od 80 do 100 kg, a ovaca od 50 do 55 kg. Ovo je ranozrela pasmina i spolno zrela je već u dobi od 6 do 7 mjeseci. Odlikuje ju duga sezona spolne aktivnosti i to od kolovoza do ožujka. Koncepcija ove pasmine je vrlo visoka i iznosi 90 do 96%, a od 100 ovaca se dobije od 180 do 320 janjadi, što ovisi o stadu. Ovce daju 1,8 do 2,5 kg neoprane vune, dok je randman od 60 do 70%. U laktaciji ova pasmina proizvede oko 300 litara mlijeka. Randman muške janjadi zaklane sa 6 mjeseci starosti iznosi 46,6%, a ženske 46,1%.