Awassi

Awassi

<p><strong>Avasi</strong> je masnorepa pasmina ovaca koja se uzgaja na području Izraela, Sirije, Libanona, Iraka, Irana, Turske i Saudijske Arabije. Nastala je u specifičnim klimatskim i vegetacijskim uvjetima pustinje i polupustinje. Ime je dobila po beduinskom plemenu Avasi s područja rijeke Eufrat. To je stara pasmina Bliskog istoka koja izvorno pripada skupini ovaca kombiniranih proizvodnih osobina (mlijeko, meso, vuna i loj), vrlo snažne konstitucije, izražene otpornosti, prilagodljivosti i skromnosti. Avasi se koristi za proizvodnju mlijeka (Izrael), za meso (većinom u arapskom svijetu) ili za dvojaku proizvodnju (meso i mlijeko). Ova pasmina je stara oko 5.000 godina te je u početku mliječnost ove pasmine bila oko 60 litara mlijeka po laktaciji. U Izraelu je sredinom pro&scaron;log stoljeća počeo sustavan selekcijski rad u cilju formiranja mliječnog tipa avasija. Tako da danas visokomliječne avasi ovce proizvode oko 500 litara mlijeka, a pojedina grla i znatno vi&scaron;e. Laktacija im traje od 200 do 250 dana, rijetko i duže, do 270 dana. Zahvaljujući izvrsnoj proizvodnji mlijeka ta se pasmina dosta izvozi&nbsp;pa je danas ima na svim kontinentima. U vi&scaron;e navrata uvezena je i u Hrvatsku radi pobolj&scaron;anja mliječnosti na&scaron;ih izvornih pasmina ovaca, posebno istarske i pa&scaron;ke. Avasi ovce su krupne, većeg tjelesnog okvira i snažne konstitucije. Prednji dio trupa ne&scaron;to je niži od stražnjeg tako da se leđna linija penje idući od glave prema repu, a zatim ponovno pada. Odlika pasmine je neobičan rep koji je &scaron;irok u korijenu, gdje sva grla bez obzira na spol, odlažu određene količine loja. Glava je srednje velikog ispupčenog profila. Ovce su &scaron;ute, a ovnovi rogati. Tijelo ovaca prekriveno je bijelim, otvorenim runom sastavljenim od &scaron;iljastih pramenova grube vune. Lo&scaron;ija je obraslost trbuha i donjeg dijela vrata. Prosječna težina ovnova je 80 do 120 kg, a ovaca 60 do 70 kg. Od jedne ovce prosječno se dobije 2,5 do 3 kg neoprane vune. Prosječna porodna masa janjadi je 4,4 kg.</p>

Baza stočarstva - Tekstovi