Sanska koza

Sanska koza

<p><strong>Sanska koza</strong> jedna je od najznačajnijih pasmina koza bijele dlake. Nastala je u području rijeke Saane u &Scaron;vicarskoj odakle se ra&scaron;irila po cijelom svijetu. Ova je koza bila kori&scaron;tena u selekciji i stvaranju brojnih drugih pasmina, pa je tako njezin genom kori&scaron;ten u formiranju uzgoja francuske sanske koze, njemačke bijele koze, nizozemske bijele koze, izraelske sanske koze i brojnih drugih. Ovo je izrazito mliječna pasmina koja u idealnim uvjetima hranidbe, njege i smje&scaron;taja može proizvesti mlijeka i do 20 puta vi&scaron;e od svoje vlastite mase. Mliječnost se kreće od 650 do 800 litara u laktaciji od 7 do 10 mjeseci. Mliječna mast se kreće od 3,5 do 3,8%, a bjelančevine oko 2,8%. Plodnost joj je vrlo dobro izražena i ženka jari 2 do 3 jaradi. Težina jarčeva je od 70 do 90 kg, a koza od 50 do 70 kg. Porodna masa jaradi je 3,5 do 4 kg, a ostvaruju dnevni prirast od jarenja do klanja od oko 200 grama. Sanske koze dobro su prilagođene intenzivnom uzgoju i hranidbi te u tim uvjetima u potpunosti mogu iskoristiti svoj genetski potencijal.</p>