Sanska koza

Sanska koza

Sanska koza jedna je od najznačajnijih pasmina koza bijele dlake. Nastala je u području rijeke Saane u Švicarskoj odakle se raširila po cijelom svijetu. Ova je koza bila korištena u selekciji i stvaranju brojnih drugih pasmina, pa je tako njezin genom korišten u formiranju uzgoja francuske sanske koze, njemačke bijele koze, nizozemske bijele koze, izraelske sanske koze i brojnih drugih. Ovo je izrazito mliječna pasmina koja u idealnim uvjetima hranidbe, njege i smještaja može proizvesti mlijeka i do 20 puta više od svoje vlastite mase. Mliječnost se kreće od 650 do 800 litara u laktaciji od 7 do 10 mjeseci. Mliječna mast se kreće od 3,5 do 3,8%, a bjelančevine oko 2,8%. Plodnost joj je vrlo dobro izražena i ženka jari 2 do 3 jaradi. Težina jarčeva je od 70 do 90 kg, a koza od 50 do 70 kg. Porodna masa jaradi je 3,5 do 4 kg, a ostvaruju dnevni prirast od jarenja do klanja od oko 200 grama. Sanske koze dobro su prilagođene intenzivnom uzgoju i hranidbi te u tim uvjetima u potpunosti mogu iskoristiti svoj genetski potencijal.