Kašmirska koza

Kašmirska koza

<p><strong>Ka&scaron;mirska koza</strong> potječe s planinskog područja srednje Azije te je prilagođena na hladnu klimu i visoke nadmorske visine. Ovo je pasmina koza koja proizvodi najcjenjenije prirodno vlakno na svijetu, ka&scaron;mir. Žive u velikim stadima na nadmorskim visinama od 3 do 5.000 metara te se ova pasmina nije uspjela prilagoditi u Europi i drugim dijelovima svijeta s toplijom klimom. Ka&scaron;mirska koza je srednje veličine, skladno građena, prosječne visine do grebena između 60 i 75 cm. Tjelesna masa odraslih jarčeva je oko 60 kg, a koza je od 30 do 40 kg. Tijelo im je prekriveno finim svilenastim nitima dužine 4-20 cm promjera 14-16 mikrometara pa se jedino za ka&scaron;mirsku kozu kaže da proizvodi vunu, a ne kostrijet. Najvrijedniji dio kostrijeti je puh. Koza godi&scaron;nje može proizvesti 21 do 56 g puha, a pojedina grla i vi&scaron;e. Ka&scaron;mir je obično bijelo vlakno, ali postoje vlakna žute i smeđe boje. Plodnost ove koze je oko 120% a meso je njezin drugi najvažniji proizvod. Mliječnost ka&scaron;mirske koze je skromna i iznosi 30 do 50 litara u laktaciji.&nbsp;</p>