Kašmirska koza

Kašmirska koza

Kašmirska koza potječe s planinskog područja srednje Azije te je prilagođena na hladnu klimu i visoke nadmorske visine. Ovo je pasmina koza koja proizvodi najcjenjenije prirodno vlakno na svijetu, kašmir. Žive u velikim stadima na nadmorskim visinama od 3 do 5.000 metara te se ova pasmina nije uspjela prilagoditi u Europi i drugim dijelovima svijeta s toplijom klimom. Kašmirska koza je srednje veličine, skladno građena, prosječne visine do grebena između 60 i 75 cm. Tjelesna masa odraslih jarčeva je oko 60 kg, a koza je od 30 do 40 kg. Tijelo im je prekriveno finim svilenastim nitima dužine 4-20 cm promjera 14-16 mikrometara pa se jedino za kašmirsku kozu kaže da proizvodi vunu, a ne kostrijet. Najvrijedniji dio kostrijeti je puh. Koza godišnje može proizvesti 21 do 56 g puha, a pojedina grla i više. Kašmir je obično bijelo vlakno, ali postoje vlakna žute i smeđe boje. Plodnost ove koze je oko 120% a meso je njezin drugi najvažniji proizvod. Mliječnost kašmirske koze je skromna i iznosi 30 do 50 litara u laktaciji.