Francuska alpska koza (francuska alpina)

Francuska alpska koza (francuska alpina)

Francuska alpska koza ili alpina je pasmina nastala križanjem bijele francuske autohtone koze i švicarske sanske koze i to na području švicarsko-francuskih Alpa. Zbog svoje izrazite mliječnosti i prilagodljivosti dosta se izvozi, a posebno na područje Sredozemlja. Dosta je ima i u Hrvatskoj te kod nas predstavlja najbrojniju pasminu. Ova pasmina ima jaču konstituciju, čvršći i grublji kostur te mogućnost pojave rogovlja u oba spola. Tjelesna masa jarčeva je od 80 do 100 kg, a odraslih koza 50 do 80 kg. Ova pasmina pojavljuje se u nekoliko boja, a najčešći tip je svijetlo žuti, odnosno smeđi. Alpina je izrazito mliječna pasmina, tako u laktaciji od 230 do 240 dana daje 600 do 900 litara mlijeka, a mlijeko sadrži oko 3,4% mliječne masti. Plodnost ove pasmine je dobra, tako najčešće koze jare dvoje jaradi.