Hereford

Hereford

Hereford je Engleska pasmina srednje velikog okvira. Crvene je boje dlake osim područja glave i trbuha koji su bijele boje. Ovu pasminu odlikuje dobar prirast mesa uz neznatno zamašćenje trupova. Imaju snažnu kvadratičnu konstituciju te dnevni prirast od 1,3 kg i randman mesa od 70%. Izražena je snažna mišićavost prednjeg dijela trupa, dugačak i mišićav greben te butovi dobro obrasli mišićima. Ova pasmina je vrlo pogodna za sustav držanja krava-tele. Krave su teške prosječno 550 do 700 kg s visinom u grebenu do 140 cm, a bikovi mogu težiti i do 1.100 kg i visine 148 cm. 

Hereford @ KLUB

Slavonsko srijemski podolac i hereford u eksternom uzgoju u baranji

+5