Hereford

Hereford

<p><strong>Hereford </strong>je Engleska pasmina srednje velikog okvira. Crvene je boje dlake osim područja glave i trbuha koji su bijele boje. Ovu pasminu odlikuje dobar prirast mesa uz neznatno zama&scaron;ćenje trupova. Imaju snažnu kvadratičnu konstituciju&nbsp;te dnevni prirast od 1,3 kg i randman mesa od 70%. Izražena je snažna mi&scaron;ićavost prednjeg dijela trupa, dugačak i mi&scaron;ićav greben&nbsp;te butovi dobro obrasli mi&scaron;ićima. Ova pasmina je vrlo pogodna za sustav držanja krava-tele. Krave su te&scaron;ke prosječno 550 do 700 kg s visinom u grebenu do 140 cm, a bikovi mogu težiti i do 1.100 kg i visine 148 cm.&nbsp;</p>