Zlatna repa, 2021.

Dodjela Zlatne repe u Osijeku 2. srpnja 2021.  Snimla Martina Popić

Prethodna galerija

Sljedeća galerija


Autorica

Martina Popić

Magistra agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.