Šumarija Nova Kapela, UŠP Nova Gradiška

Šumarija Nova Kapela koja je stekla svjetsku slavu zbog lovišta koje se i danas smatra jednim od najboljih u Hrvatskoj nalazi se na prekretnici. Problem sušenja jasena toliko je izražen da će odluke koje donosimo danas imati itekakav utjecaj u bliskoj budućnosti. Foto: Goran Vincenc, Šumarija Nova Kapela 

Prethodna galerija

Sljedeća galerija


Partner

Hrvatske Šume d.o.o.

Ulica Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 4804 174, e-mail: [email protected] web: http://www.hrsume.hr/