Stradanje konja

Na tradicionalnom pašarenje u Lonjskom polju konji su veći dio godine; Autohtona pasmina hrvatski posavac je najbrojnija;  Miško Šklempe traži odgovornost vlasnika konja, ali i institucija; (prva s desna) Konji se moraju maknuti sa pašnjaka preko zime; Godišnja smotra konji iz Lonjskog polja u Gudovcu;  Foto: SSUUHH-arhiva/Marinko Petković

Prethodna galerija

Sljedeća galerija


Autor

Marinko Petković

Dugogodišnji novinar s diplomom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu koji prati poljoprivredu i prehrambenu industriju. Danas na iste teme izvještava za brojne domaće medije. Predsjednik Zbora agrarnih novinara pri HND-u.