Spremni za veliko finale akcije: Zasadi drvo, ne budi panj

Mateja Angelina Kramar je idejna začetnica akcije kolektivne sadnje drveća; Damir Miškulin (HŠ), Mateja  Angelina Kramar, Tatjana Operta (Grad Zagreb), Josip Margaletić (Šumarski fakultet) i Gabrijela Shcoissengier na predstavljanju akcije (s desna na lijevo) ; Docent Vinko Pulić u rasadniku Šumarskog fakulteta u  Zagrebu; Više od 200 vrsta drveća i ukrasnog bilja ima u rasadniku; Važna je i edukacija da bi se sadnica primila. Foto: Marinko Petković         

Prethodna galerija

Sljedeća galerija


Autor

Marinko Petković

Dugogodišnji novinar s diplomom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu koji prati poljoprivredu i prehrambenu industriju. Danas na iste teme izvještava za brojne domaće medije. Predsjednik Zbora agrarnih novinara pri HND-u.