Propadanje poljskog jasena

Foto: Goran Vincenc/Časopis Hrvatske šume 

Prethodna galerija

Sljedeća galerija